Prezydent Krzysztof Kosiński przedstawił projekt budżetu Ciechanowa na 2022 rok. Na inwestycje przeznaczone będzie blisko 43 mln zł. Ruszą nowe duże projekty infrastrukturalne w obszarze drogownictwa, ochrony środowiska, przedsiębiorczości, edukacji, sportu i kultury. Największą pozycją są wydatki na oświatę, które wyniosą 65,8 mln zł.

Wśród zaplanowanych inwestycji są: budowa wiaduktu pieszo-rowerowego na Krubinku, odnowienie zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2, modernizacja ul. Asnyka i ul. Dębowej, rozpoczęcie remontu ulic: Skodowskiej-Curie, Rycerskiej, Kmicica, Zagłoby. Nastąpi termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego, budowa obiektu zaplecza sportowego na miejskim stadionie przy ul. 3 Maja. Rozpocznie się rewitalizacja zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej oraz budowa „Zielonego Targu” przy ul. Płońskiej. Mają zostać stworzone trzy parki kieszonkowe w „Śródmieściu” i na osiedlu „Bloki” oraz ogród społeczny przy ul. Augustiańskiej. Nastąpi trzeci etap modernizacji miejskiego monitoringu oraz doświetlone będą kolejne przejścia dla pieszych. Wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Tatarską a ul. Kopernika oraz ścieżka rowerowa w ul. Powstańców Wielkopolskich. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej pojawi się kolumbarium. Zakończona zostanie budowa nowego miejskiego przedszkola przy ul. Szwanke. Przy Szkole Podstawowej nr 3 powstanie bieżnia lekkoatletyczna oraz przeprowadzona będzie renowacja boiska. We współpracy z samorządem Mazowsza wybudowany zostanie chodnik w ul. Przasnyskiej oraz ruszy pierwszy etap budowy ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Mławskiej. Zaplanowano również przygotowanie dokumentacji technicznych dla nowych inicjatyw władz miasta. Powstaną dokumentacje dla: dalszego rozwoju sieci ścieżek rowerowych, budowy zbiornika retencyjnego w Parku Miejskim Jeziorko, przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej, przebudowy ul. Fabrycznej wraz ze ścieżką rowerową oraz miejscami parkingowymi. We współpracy z SMLW Zamek przeprowadzony będzie remont drogi przy bibliotece na ul. Kicińskiego. Zmodernizowane zostaną ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 6 i Miejskiego Przedszkola nr 8. Nowe oświetlenie pojawi się w ul. Rzeczkowskiej na odcinku od McDonald’sa do ul. Św. Antoniego, ul. Willowej, ul. Tatarskiej i ul. Kaczeńców.

– To budżet nowych wyzwań. Inwestycje, które przeprowadzimy przyczynią się do dalszej odnowy przestrzeni miasta, zwiększenia bezpieczeństwa oraz stworzenia interesujących miejsc przyciągających mieszkańców i turystów. Będą to także projekty prorozwojowe, mogące generować nowe miejsca pracy. Warto podkreślić, że działamy na wielu różnych płaszczyznach. Są inwestycje drogowe, są inwestycje w obszarze ochrony środowiska, przedsiębiorczości, oświaty, sportu i kultury – mówi prezydent Krzysztof Kosiński.

Realizowane będą też kolejne inwestycje Zakładu Wodociągów i Kanalizacji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej, II etap budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rowerowej, budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej, ul. Bursztynowej, ul. Szmaragdowej, ul. Towarowej i ul. Sławika (I etap). Kanalizacja sanitarna powstanie też w ulicach: Przyleśnej, Hubala i Monte Cassino, a sieć wodociągowa w ul. Żytniej i ul. Długiej. Przebudowie poddana zostanie magistrala wodociągowa w ul. Prymasa Tysiąclecia. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej będzie kontynuowało budowę elektrociepłowni na biomasę z turbiną parową i budowę trzeciej kogeneracji gazowej w lokalizacji u. Tysiąclecia. Realizacja tych inwestycji ma na celu wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii i ograniczenie wykorzystywania węgla do produkcji ciepła dla mieszkańców. Działania PEC mają też umożliwić ograniczenie wpływu dynamicznie rosnących kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla na cenę ciepła w Ciechanowie i zwiększyć możliwości wytwarzania energii elektrycznej przez spółkę. PEC w przyszłym roku kontynuować będzie również prace związane z modernizacją systemu ciepłowniczego w celu ograniczenia strat ciepła na przesyle, w tym planowana jest przebudowa odcinka magistarli ciepłowniczej na sieć preizolowaną w ul. Sikorskiego oraz budowa sieci między ul Mazowiecką a ul. Tysiąclecia. W nadchodzącym roku PEC ma w planach przyłączenie kolejnych 13 budynków do sieci ciepłowniczej. Z kolei Towarzystwo Budownictwa Społecznego zamierza rozpocząć budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich, które łącznie będą liczyły 100 mieszkań. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych przeprowadzi modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie.

Z uwagi na zmiany podatkowe procedowane przez rząd i parlament o ponad 4,3 mln zł w stosunku do 2021 roku spadną wpływy miasta z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z powodu wzrostu kosztów mediów (energia, gaz, ciepło), podniesienia minimalnego wynagrodzenia czy dodatkowych obciążeń podatkowych dla pracodawców wzrosną wydatki bieżące dla wszystkich jednostek miejskich o 4,4 mln zł. Pogłębia się różnica w finansowaniu oświaty. Subwencja z budżetu państwa rośnie zaledwie o 1,7 mln zł, a wydatki w tym obszarze muszą być zwiększone o 7 mln zł, które pokryje samodzielnie miasto. Zaplanowano większe dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z powodu planowanej finalizacji sprzedaży mieszkańcom lokali komunalnych z bonifikatami. Z tego tytułu do budżetu miasta ma wpłynąć w 2022 roku 5 mln zł.

Projekt budżetu Ciechanowa będzie procedowany na najbliższej sesji Rady Miasta Ciechanów, która odbędzie się 25 listopada. Miasto jeszcze w tym roku planuje ogłoszenie postępowań przetargowych na część nowo wprowadzonych zadań inwestycyjnych.

Skip to content