Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent Krzysztof Kosiński wręczył w ratuszu nagrody nauczycielom pracującym w miejskich szkołach i przedszkolach.

Wśród nauczycieli szkół miejskich nagrodzono: Małgorzatę Paszkowską (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP nr 1), Krystynę Polens (nauczyciel języka polskiego SP nr 3), Marię Mazanowską (nauczyciel plastyki SP nr 3), Iwonę Koziatek (nauczyciel muzyki i przyrody SP nr 4), Agatę Skaraczyńska (nauczyciel języka angielskiego SP nr 4), Jolantę Bilińską (nauczyciel bibliotekarz SP nr 5), Piotra Deskę (nauczyciel informatyki i języka angielskiego SP nr 5), Annę Kaczorek (nauczyciel biologii i chemii SP nr 6), Beatę Szcześniak (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP nr 6), Ritę Tarczyńską (pedagog SP nr 6), Mariolę Szcząchor (pedagog SP nr 7), Justynę Marię Molkowską (nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych SP nr 7).

Nagrody przyznano też nauczycielkom wychowania przedszkolnego. Otrzymały je: Iwona Woźniak i Hanna Miłoboszewska (Miejskie Przedszkole nr 1), Viera Pazyrova (Miejskie Przedszkole nr 3), Ewa Cybulska (Miejskie Przedszkole nr 4), Ewelina Kaźmierska (Miejskie Przedszkole nr 5), Hanna Rzeczkowska (Miejskie Przedszkole nr 6), Anna Jadwiga  Kłyszejko (Miejskie Przedszkole nr 8) i Karolina Sosnowska (Miejskie Przedszkole nr 10).

Prezydent nagrodził też dyrektorów i wicedyrektorów. Nagrody odebrali: Hanna Bonisławska (dyrektor w Miejskim Przedszkolu nr 5), Jarosław Krauze (dyrektor SP nr 1), Andrzej Niestępski (dyrektor SP nr 3), Beata Markowska (wicedyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP nr 3) oraz Barbara Kamińska (dyrektor SP nr 4).

Jak podkreślił prezydent Ciechanowa:

– To szczególnie wymagający czas dla nauczycieli. Pandemia pokazała jak niezwykle doniosła odpowiedzialność spoczywa na Państwu nie tylko w procesie edukacji, ale też we wspieraniu rodzin w aspekcie wychowawczym. Nauka zdalna była trudnym sprawdzianem, który wymagał dodatkowej aktywności. Doskonale wiemy, że nikt tak doskonale nie zna potrzeb konkretnych dzieci i uczniów, jak rodzice oraz ich nauczyciele, którzy mają z nimi codzienny kontakt. Nie ma identycznych dzieci, dlatego nie może być identycznego przepisu na nauczyciela oraz program nauczania. Szkoła powinna przygotowywać do współczesnych i przyszłych wyzwań oraz być oparta o niezależnego, twórczego i dobrze wynagradzanego nauczyciela. Wszyscy mamy duże obawy przed kolejną zapowiadaną rewolucją w systemie oświaty. Ciągłe zmiany prawne i niepewność jutra niestety nie przyczyniają się do komfortu i stabilizacji w pracy.

Skip to content