Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie rozpoczął budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Kuny. Na ten rok zaplanowano inwestycje w ponad 20 miejskich ulicach.

Sieć kanalizacyjna w ul. Kuny będzie miała długość 47,5 mb i średnicę 200 mm. Budowana przez ZWiK sieć wodociągowa o średnicy 110 mm poprowadzona będzie na odcinku 74,6 mb.

Prace są realizowane przez miejską spółkę w odpowiedzi na wnioski mieszkańców.

Skip to content