Dziś (22 grudnia) w ciechanowskim ratuszu podpisano umowę utworzenia spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Północne Mazowsze. Planowane jest wybudowanie ponad 1000 mieszkań na wynajem. Będą to lokale dla osób, które posiadają ograniczoną zdolność kredytową, ale jednocześnie mają możliwość utrzymania mieszkania i bieżącego regulowania swoich zobowiązań. Umowę utworzenia spółki podpisało 8 samorządów we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

Ciechanów, Pułtusk, Płońsk, Sierpc, Glinojeck, Baboszewo, Załuski i Czernikowo to samorządy, które utworzyły SIM Północne Mazowsze sp. z o. o. Siedziba spółki będzie mieściła się w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 10. Celem nowego podmiotu jest budowa niskoczynszowych lokali na terenie wszystkich ośmiu gmin. W ramach SIM Północne Mazowsze powstanie ponad 1000 mieszkań na wynajem, w tym około 500 na terenie Ciechanowa. Samorządy oraz Krajowy Zasób Nieruchomości będą przekazywały do spółki aportem nieruchomości, na których powstaną budynki wielorodzinne. Miasto Ciechanów już rozpoczęło procedurę aportu działek o powierzchni ponad 6 ha.

– Koszty kredytów hipotecznych gwałtownie rosną w wyniku podnoszenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a w związku z tym coraz mniej osób jest w stanie powziąć tak duże i długoterminowe zobowiązanie. Dziś materializujemy tworzenie spółki, której działalność umożliwi budowę mieszkań z atrakcyjnym rynkowo czynszem. Pracowaliśmy nad tym projektem wspólnie z innymi samorządami przez ostatnich kilka miesięcy. Formalności są już za nami, a przed nową spółką duże wyzwania inwestycyjne – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Działalność spółki oraz planowane inwestycje mają zapewniony stabilny i szeroki wachlarz instrumentów finansowych, który pozwoli gminom i miastom na sprawną realizację projektów mieszkaniowych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 24 mln zł. Dodatkowo każda gmina przystępująca do SIM Północne Mazowsze będzie mogła otrzymać bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 10% kosztów realizacji inwestycji. Do dyspozycji jest także bezzwrotny grant z Funduszu Dopłat (BGK) dla gmin na budowę mieszkań, który wynosi do 35% kosztów inwestycji.

– Cieszę się, że kolejne  gminy na Mazowszu zdecydowały się dołączyć do Społecznych  Inicjatyw Mieszkaniowych, które są jednym z lepszych przykładów  współpracy rządu i samorządu. Mam nadzieję, że Państwa krok zachęci kolejne gminy do współuczestniczenia w zakładaniu kolejnych SIMów i rozwoju mieszkalnictwa na wynajem z opcją wykupu – zaznaczył Arkadiusz Urban.

Gminy, które przystąpiły do SIM będą mogły skorzystać z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki z niego posłużą sfinansowaniu części lub całości wydatków niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej. Każda z gmin otrzymała wsparcie (na założenie/przystąpienie do spółki SIM) kwotę do 3 milionów złotych.

Pierwszym krokiem do utworzenia SIM Północne Mazowsze była inicjatywa prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego, w wyniku której w sierpniu tego roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pięciu samorządów. Ostatecznie liczba uczestników projektu powiększyła się do ośmiu.

Umowę utworzenia spółki podpisali: Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban, prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński, wójt Gminy Baboszewo Janusz Pietruszewski, wójt Gminy Czernikowo Tomasz Krasicki, burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck Łukasz Kapczyński, burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Józef Pietrasik, burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk, burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński i wójt Gminy Załuski Kamil Koprowski.

Skip to content