Po okresie ograniczeń związanych z pandemią powróciły do działania miejskie placówki, w których odbywają się zajęcia dla dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi: Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny, Dzienny Dom Senior+ oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A i B.

Wraz z powrotem dzieci do szkół wznowiono zajęcia w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny przy Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Obecnie w uczestniczy w nich 30–osobowa grupa dzieci w wieku 8 – 13 lat. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 18.00. Opiekę sprawuje 4 wychowawców wraz z koordynatorem.

W programie zajęć znajdują się zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne. Obecnie duży nacisk został położony na edukację dzieci w zakresie zagrożeń związanych z okresem wakacyjnym. Młodzi ludzie są uczulani na takie zagadnienia, jak bezpieczne przemieszczanie się po mieście, bezpieczne korzystanie z kąpielisk miejskich, ścieżek rowerowych oraz efektywne wykorzystanie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych. W ramach zajęć profilaktycznych realizowane są spotkania dotyczące przemocy i agresji rówieśniczej, zagrożeń w internecie, konstruktywnym sposobom radzenia sobie z emocjami, tolerancji oraz współpracy w grupie. Podczas spotkań w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny dzieci mogą liczyć na dobrą zabawę i relaks. Organizowane są turnieje, quizy, gry i zabawy.

Podopieczni placówki są objęci dożywianiem w formie obiadów wydawanych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3, sąsiadującej z Punktem Wsparcia Dziecka i Rodziny.

W okresie wakacyjnym dzieci objęte opieką Punktu Wsparcia będą uczestniczyć w półkoloniach, które rozpoczną się 5 lipca.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A i B w Ciechanowie jest ośrodkiem wsparcia dziennego, który świadczy usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia odbywają się systematycznie według tygodniowego planu i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

W ostaniom czasie z okazji Dnia Rodziny podopieczni mogli ponownie spotkać się w większej grupie z opiekunami. Dzieci objęte opieką uczestniczą też w edukacyjnych spacerach, wyjściach na wystawy i zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej np. siłowni zewnętrznych. Realizowana jest też współpraca z Miejskim Przedszkolem nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pluszowego Misia w Ciechanowie. Dzieci z obu placówek znów mogły się spotkać, aby obejrzeć przygotowane przez siebie programy artystyczne i wspólnie obejreć teatr kukiełkowy.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” działa przy ul. Niechodzkiej. Mieszkańcy potrzebujący wsparcia mogą kontaktować się z pracownikami bezpośrednio lub telefonicznie, tel. 23 673 56 38.

Do działania po obostrzeniach związanych z pandemią powrócił także zmodernizowany przez miasto Dzienny Dom Senior+, który działa przy ulicy H. Sienkiewicza 32D w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oferta placówki kierowana jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Placówka jest przeznaczona dla 30 osób, czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00. Odbywają się w niej zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, muzykoterapii, zajęcia usprawniania ruchowego i wiele innych przedsięwzięć przygotowywanych dla seniorów. DDS+ jest miejscem aktywizacji seniorów, a jego głównym założeniem jest podtrzymywanie kontaktów społecznych. Oprócz tego zapewnia seniorom pomoc w codziennych czynnościach, takich jak kąpiel czy pranie odzieży. Obiekt wyposażony jest w kuchnię i można w nim zjeść ciepły posiłek.

W ramach terapii zajęciowej seniorzy mogą też korzystać z zajęć na powietrzu. W altanie przy MOPS prowadzone są zajęcia muzyczne i wspólne biesiadowanie, które sprzyja integracji korzystających z ośrodka na co dzień. Seniorzy zajmują się także sadzeniem i pielęgnacją roślin, które hodują w altanie.

Działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki są realizowane w ramach pozyskanych przez miasto także w tym roku środków zewnętrznych.

Skip to content