Osoby zainteresowane kupnem wynajmowanego dotychczas od miasta lokalu mieszkalnego mogą już składać wnioski. Przy zakupie lokalu z zasobu komunalnego można będzie uzyskać nawet 70% zniżki. Jednakże wniosek należy złożyć najpóźniej do końca tego roku. Będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

Cena lokali będzie ustalana przez rzeczoznawcę majątkowego. Osoba ubiegająca się o uzyskanie bonifikaty musi łącznie spełnić kilka warunków. Należy udokumentować brak zaległości czynszowych na dzień złożenia wniosku o sprzedaż lokalu.

Istotny jest też czas trwania najmu w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Ciechanów. Aby uzyskać zniżkę przy zakupie najem musi trwać przynajmniej 5 lat. W przypadku zamiany lokali okres najmu liczony jest od daty zawarcia pierwszej umowy najmu.

Podstawowa wysokość bonifikaty wyniesie 70% w przypadku, gdy najem wnioskodawcy trwa powyżej 10 lat. Jeśli najem trwa powyżej 5 lat, jednak nie przekracza 10 lat, to za każdy rok brakujący do 10 lat podstawowa wysokość  bonifikaty będzie obniżana o 1%.

Jeśli sprzedaży podlegał będzie lokal w budynku wybudowanym lub poddanym  kapitalnemu remontowi w 1975 roku lub latach następnych, podstawowa wysokość  bonifikaty ulegnie obniżeniu o 10%. Natomiast w przypadku sprzedaży lokalu w budynku poddanym w ostatnich 5 latach remontowi o mniejszym zakresie – podstawowa wysokość bonifikaty zostanie obniżona od 3 do 5% (skala obniżki uzależniona będzie od zakresu remontu oraz terminu jego wykonania).

Wnioski o bonifikaty nie mogą dotyczyć mieszkań znajdujących się w budynku stanowiącym w całości własność Gminy Miejskiej Ciechanów. Wyłączenie z możliwości ubiegania się o bonifikaty lokali, które znajdują się w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Miejskiej Ciechanów wynika z już trwających lub planowanych do przeprowadzenia kompleksowych termomodernizacji tych obiektów. Wykaz budynków stanowiących w całości własność gminy znajduje się poniżej tekstu.

Miasto umożliwia też uiszczenie ceny nabycia w ratach. W takim przypadku podstawowa wysokość bonifikaty będzie obniżona o 10%.

Bonifikaty przy sprzedaży przez gminę komunalnych lokali mieszkalnych stosowane były do 30 października 2016 r. Po tej dacie wykupienie lokalu było możliwe wyłącznie za 100% wartości ustalonej przez rzeczoznawcę. Mimo dużego zainteresowania opcją wykupienia mieszkania na własność finalnie tylko jeden najemca zdecydował się na zakup lokalu bez bonifikaty. Miasto przywróciło możliwość uzyskania bonifikaty przy wykupie wynajmowanych lokali decyzją Rady Miasta we wrześniu.

Skip to content