Budowę pierwszego od 32 lat nowego miejskiego przedszkola w Ciechanowie zrealizuje firma Climatic za 10,7 mln zł, z czego 4 mln zł to dofinansowanie zewnętrzne pozyskane przez miasto od samorządu Mazowsza. Dziś w ratuszu zostały podpisane równocześnie dwie umowy: na dofinansowanie oraz na realizację inwestycji.

Nowa placówka będzie miała ponad 1000 m² powierzchni. Powstanie w nowoczesnej, niskoemisyjnej technologii modułowej. Obiekt powstanie na niezabudowanej działce miejskiej o powierzchni blisko 5 tys. m² przy ul. Szwanke.

– Finalizujemy formalności i przechodzimy do najważniejszego momentu, czyli procesu budowy. Wszystko na to wskazuje, że najmłodsi będą mogli we wrześniu przyszłego roku uczęszczać do nowoczesnego przedszkola. Wszystkie zamierzenia miasta są realizowane zgodnie z zakładanym wcześniej harmonogramem. W tej części miasta taki obiekt był oczekiwany od dawna. Realizujemy więc oczekiwania rodziców – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński

Zarząd Województwa Mazowieckiego pozytywnie zaopiniował wniosek prezydenta Ciechanowa o wsparcie finansowe budowy nowego przedszkola i po przyjęciu odpowiedniej uchwały przez sejmik województwa miasto otrzymało dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 4 mln zł w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik to już kolejna, tak duża inwestycja realizowana w Ciechanowie ze wsparciem samorządu województwa

Doceniamy aktywność władz miasta, ale też dobre pomysły, które warto wspierać. To przedsięwzięcia, które procentują, co widać na przykładzie dotychczasowych projektów. Powstające z myślą o mieszkańcach, jakości i komforcie ich życia. W tym roku środkami z budżetu województwa pomożemy w realizacji aż 82 takich przedsięwzięć, wśród nich dziewięć to projekty samorządów z regionu ciechaniowskiego – dodaje marszałek

Zakończyła się procedura wyłaniania wykonawcy inwestycji. W postępowaniu przetargowy wpłynęły łącznie 4 oferty. Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana przez miasto z firmą Climatic Sp. z o.o. z Michałowic. Wysokość oferty złożonej przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym to 10 757 000,00 zł brutto.

Budowa będzie realizowana w technologii modułowej. Zakłada ona, że niemal wszystkie prace konstrukcyjne i wykończeniowe odbędą się w fabryce. Gotowe moduły przestrzenne zostaną połączone na placu budowy na przygotowanych wcześniej fundamentach. Budownictwo modułowe pozwala na równoległe prowadzenie prac związanych z produkcją modułów, które powstają w fabryce w oraz przygotowaniem całej infrastruktury na placu budowy, co znacznie skraca czas całej inwestycji.

Budowa takiego obiektu to przedsięwzięcie, które daje konkretne korzyści zarówno „tu i teraz”, jak i w przyszłości. Wspieramy inicjatywy tworzenia na Mazowszu nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej. To zaplecze dla wielu korzystających z niej dzieci, które mogą rozwijać się w przyjaznej, pozbawionej barier architektonicznych, funkcjonalnej przestrzeni, ale też wsparcie dla pracujących rodziców i opiekunów – podkreślił Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

W budynku znajdą się oddziały przedszkolne o powierzchni ok. 60 m2 z oddzielnymi węzłami sanitarnymi i magazynami podręcznymi, obszerna strefa wejściowa z sekcją poczekalni dla rodziców, przestronny korytarz wewnętrzny, strefa szatni dla dzieci, pomieszczenia dla opiekunów, gabinety specjalistów oraz pomieszczenie związane z zapleczem kuchennym (z oddzielnym wejściem).

Zalety projektu nowego przedszkola dostrzega Konrad Wojnarowski, radny województwa mazowieckiego

Tak właśnie powinno wyglądąć nowoczesne budownictwo. Bezpieczne i przyjazne, co jest szczególnie ważne w przypadku szkół i przeszkoli, czyli miejsc, w których dzieci i młodzi ludzie spędzają dużo czasu. Cieszę się, że samorząd województwa mógł pomóc – dodaje radny.

Inwestycja zakłada zniesienie barier architektonicznych w postaci progów, przewężeń czy innych elementów utrudniających dostęp dla osób niepełnosprawnych. Zarówno dojście do placówki, jak i jej konstrukcja wewnątrz zostaną odpowiednio dostosowane, a przed budynkiem znajdą się też specjalnie oznakowane miejsca postojowe.

Budynek o kształcie zbliżonym do prostokąta z zewnątrz ozdobią m.in. perforacje elewacyjne. Teren nowego przedszkola będzie ogrodzony i oświetlony. Powstaną na nim ciągi komunikacyjne i parking dla ponad 30 aut. Pozostała część działki zostanie wyłączona z ruchu kołowego i stanowić będzie bezpieczną, zamkniętą strefę dla dzieci. Jej obszar będzie zagospodarowany elementami małej architektury oraz terenami pod place zabaw dla przedszkolaków. Powstanie też obszar zielony, gdzie założone będą trawniki, nasadzone krzewy i drzewa.

Powstanie też droga dojazdowa do obiektu. Ulica K. Szwanke poddana będzie częściowej przebudowie w celu wykonania nowego połączenia komunikacyjnego z nowoprojektowaną drogą. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i kierowców przed przejściem dla pieszych na jezdni zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe, w dwóch punktach ustawione będą dodatkowe słupy oświetleniowe.

Skip to content