Na pierwszej w 2021 roku sesji  Rady Miasta Ciechanów radni podjęli decyzję o nadaniu nazwy placowi w centrum Ciechanowa. Teren przy ul. Warszawskiej, na którym znajduje się m.in. fontanna będzie nosił nazwę „Skwer Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu uchwały: „Należy docenić skalę pozytywnego społecznego zjawiska, jakim jest akcja WOŚP oraz sam fakt zjednoczenia Polaków wokół idei charytatywnej pomocy. W szczególności to wsparcie i zjednoczenie jest ważne w roku, w którym pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na stan służby zdrowia oraz dostęp do ochrony zdrowia przez obywateli”.

WOŚP działa już od blisko 30 lat. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Organizowane coroczne Finały wpisały się na stałe w rodzimą kulturę i pozwalają na zebranie coraz większych sum pieniędzy. Zbiórki finansowe WOŚP umożliwiają m.in. zakup sprzętu dla oddziałów medycznych szpitali w całej Polsce oraz prowadzenie siedmiu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego.

Podczas dyskusji radna Magdalena Grelik-Grodecka przypomniała, że ciechanowski szpital otrzymał dzięki zbiórkom WOŚP sprzęt medyczny o wartości 2,5 mln zł.

Za nadaniem nazwy głosowało 16 radnych (wszyscy radni z klubu PSL oraz niezależni, 1 radna z klubu PiS), nikt nie głosował przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosu (klub PiS). 3 radnych nie wzięło udziału w sesji (klub PiS).

Ponadto podczas sesji radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. Pozwoli to na budowę nowego chodnika przy ul. Przasnyskiej i poprawę bezpieczeństwa na drodze łączącej Ciechanów z Przasnyszem.

Na sesji poruszono także temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy oraz zapobiegania ich bezdomności. Właściciele suk i kocic będą mogli liczyć na dofinansowanie 50% kosztów sterylizacji lub kastracji swoich pupilów.

Skip to content