Zarządcy 24 budynków wielorodzinnych w Ciechanowie zyskają możliwość optymalizacji poboru ciepła. PEC zakończył przebudowę przyłączy do sieci. Trwa uruchamianie węzłów zasilających budynki w ciepło. Inwestycja w modernizację sieci poprawi bezpieczeństwo dostaw, wzmocni efekt ograniczenia udziału węgla w wytwarzaniu energii cieplnej w Ciechanowie i przełoży się na oszczędności w rachunkach.

Możliwość autonomicznego sterowania ciepłem budynku staje się standardem w coraz większej liczbie ciechanowskich bloków. Podnosi komfort mieszkańców, a zarządcom obiektów umożliwia racjonalne gospodarowanie ciepłem w budynku.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zakończyło prace ziemne związane z dezagregacją grupowych węzłów dostarczających ciepło do kolejnych domów i mieszkań. 24 budynki wielorodzinne zostały oddzielnie przyłączone do sieci, co umożliwia optymalizację poboru ciepła oraz monitorowanie realnie pobranej ilości ciepła przez dany budynek.

Zarządcy każdego z 24 bloków będą mogli dostosować parametry cieplne budynków do potrzeb poprzez zastosowanie indywidualnego sterowania według temperatury zewnętrznej (tzw. sterowanie pogodowe), dedykowanego dla każdego z poszczególnych budynków. Dodatkowa korzyścią dla mieszkańców jest zmiana taryfy rozliczeniowej z Grupy Taryfowej A1 na Grupę Taryfową A2, co w efekcie przeniesie się na obniżenie rachunków za energię cieplną.

Podłączono już pierwsze węzły ciepłownicze dla budynków Batalionów Chłopskich 9 i 11 i ul. Sikorskiego 14.

Pozostałe węzły będą sukcesywnie podłączane do połowy września: ul. Batalionów Chłopskich 3,5,7,9,13, 17b, 21, 23, 25, 25a, 27, 29, ul. Gwardii Ludowej 18, 20, Armii Krajowej 16, 18 cz. B, 18 cz. D, 20  oraz ul. Sikorskiego 4, 6, 12 i 16.

Realizowane obecnie prace wiążą się z wystąpieniem  przerw w dostawie zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej.

Najbliższe planowane przerwy w dostawie zimnej wody:
12.08.2021 r. – Batalionów Chłopskich 7 oraz Batalionów Chłopskich 11
17.08. 2021 r. – Sikorskiego 14

Najbliższe planowane przerwy w dostawie ciepłej wody wystąpią w terminach:
17.08.2021 r. – Batalionów Chłopskich 7 oraz Gwardii Ludowej 20
18.08.2021 r. Batalionów Chłopskich 3 oraz Batalionów Chłopskich 5
19.08.2021 r. – Sikorskiego 14 oraz Batalionów Chłopskich 11       

Wartość zadań realizowanych w ramach projektu to ponad 2,5 mln zł, z czego 85 % pokrywane jest dotacją.

Projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp.  z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła  w ramach działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki” jest dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto PEC przyłącza do sieci ciepłowniczej nowe budynki: ul. Harcerska bud A, ul. Witosa 5, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, ul. Opinogórska 7 i 8.

Skip to content