Miejska spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. modernizuje istniejące odcinki sieci ciepłowniczej dostarczające ciepło do domów i mieszkań. Możliwość indywidualnego dla budynku sterowania ciepłem podniesie komfort w blokach oraz przełoży się na oszczędności w rachunkach. Ponadto jeszcze w tym roku do sieci ciepłowniczej przyłączone będą kolejne budynki wielorodzinne i użyteczności publicznej. PEC w 2021 r. zrealizuje kompleksowo cztery modernizacyjne zadania inwestycyjne.

Celem prowadzonych przez PEC prac jest poprawa bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej do odbiorców oraz zwiększenie efektywności jej dystrybucji. Odbiorcy zyskają możliwość gospodarowania ciepłem poprzez zastosowanie indywidualnego sterowania według temperatury zewnętrznej (tzw. sterowanie pogodowe), dedykowanego dla każdego z poszczególnych budynków. Dodatkowa korzyścią dla mieszkańców budynków jest zmiana taryfy rozliczeniowej z Grupy Taryfowej A1 na Grupę Taryfową A2, co w efekcie przeniesie się na obniżenie rachunków za energię cieplną. Możliwość autonomicznego sterowania ciepłem budynku staje się standardem w coraz większej liczbie ciechanowskich bloków.

PEC rozpoczął już prace budowlane w ramach 3 projektów. Trwają roboty ziemne związane z budową odcinków sieciowych, przyłączy ciepłowniczych oraz prace adaptacyjne w pomieszczeniach technicznych węzłów cieplnych.

Aktualnie trwają prace związane z dezagregacją grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 5. W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami. Z zastosowaniem nowoczesnej technologii rur preizolowanych ciepło popłynie do budynków przy ul. Batalionów Chłopskich 3, 5, 7, 9, 11, 13 i ul. Sikorskiego 12, 14 i 16. W budynkach przy ul. Batalionów Chłopskich 3, 5, 7, 9, 11 i 13, ul. Sikorskiego 14,16 wykonane zostaną indywidualne kompaktowe dwufunkcyjne węzły cieplne (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej), a w budynku przy ul. Sikorskiego 12 węzeł jednofunkcyjny c.o.

Równocześnie realizowana jest dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 17. Wybudowane zostaną nowe odcinki sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Batalionów Chłopskich 17b, 25, 27 oraz ul. Gwardii Ludowej WRN 18 i 20. Odcinki zewnętrznej instalacji odbiorczej do budynków przy ul. Batalionów Chłopskich 21, 23 i 29 zostaną zaadaptowane na przyłącza wysokoparametrowe. Budynek przy ul. Batalionów Chłopskich 25a zasilony zostanie w energię cieplną z nowego odcinka zewnętrznej instalacji odbiorczej w technologii rur preizolowanych. Wybudowane zostaną nowoczesne, indywidualne, kompaktowe, dwufunkcyjne węzły cieplne (c.o. oraz c.w.u.) w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 17b, 21, 23, 25, 25a, 27, 29, ul. Sikorskiego 14,16 oraz węzeł jednofunkcyjny dla potrzeb grzewczych budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 25a.

Całkowity koszt modernizacji sieci ciepłowniczej, w tym powyższych inwestycji to 12,3 mln zł brutto. Na realizację tych zadań miejska spółka pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

PEC do 15 marca planuje przeprowadzić postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy robót związanych z dezagregacją grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 20. Tu również zostaną zbudowane nowe odcinki sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami. Nowoczesne, indywidualne, kompaktowe, dwufunkcyjne węzły cieplne zyskają budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Armii Krajowej 16, 18 cz. B, 18 cz. D oraz i ul. Sikorskiego 4 i 6. PEC ma kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, która będzie podstawą wszczęcia postępowania przetargowego.

W planach PEC jest także przebudowa odcinka kanałowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Robotniczej i wykonanie 3 przyłączy (dla budynków przy ul. Robotniczej 2 i 3 oraz ul. Składowej 2). Wartość robót budowlanych to 589 000 zł netto.

Ponadto Spółka w ramach prowadzonej bieżącej działalności inwestycyjnej w tym roku planuje wybudowanie odcinka sieci i przyłącza ciepłowniczego do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich/Opinogórskiej (bud. nr 1 i 2), przy ul. Witosa (bud. nr 5), przy ul. Powstańców Wielkopolskich (bud. nr 5) oraz przy ul. Harcerskiej (bud. nr 1) wraz z budową indywidualnych dwufunkcyjnych kompaktowych węzłów cieplnych.

PEC wykona też budowę przyłącza ciepłowniczego do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rzeczkowskiej (bud. nr 17-18), ul. Harcerskiej( bud. nr 2), ul. Armii Krajowej (bud. nr 1) i ul. Rzeczkowskiej (bud. nr 25-26) oraz budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku użyteczności publicznej przy ul. Małgorzackiej 16. Całkowita długość planowanych do wybudowania odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych związanych z przyłączeniem nowych odbiorców wynosi 1 050 m.

Skip to content