W sobotę 22 maja w parku nad Łydynią przy ul. 3 Maja odbędą się urodziny poetki. Dzieci z Ciechanowa i okolic będą mogły wysłuchać znanych utworów M. Konopnickiej, wziąć udział w konkurencjach sportowych, zajęciach o ekologii i zajęciach kreatywnych. Dodatkową atrakcją będzie wizyta pszczelarza. W parku w dniu uroczystości pojawią się kolorowe krasnale. Uczestnicy będą mogli wygrać nagrody.

W maju tego roku przypadają 179-te urodziny związanej z Ciechanowem pisarki, szczególnie lubianej przez dzieci m.in. za baśń „O krasnoludkach i sierotce Marysi”.

W sobotę 22 maja na zielonym terenie parku, wśród alejek i drzew urodziny poetki będą mogły świętować wspólnie wszystkie dzieci z Ciechanowa i okolic. Z uwagi na nadal obowiązujące obostrzenia sanitarne, wydarzenia w parku zostaną zorganizowane w różnych jego częściach.

Będzie można poznać twórczość M. Konopnickiej i wziąć udział w quizie z nagrodami. Przy pomniku autorki Miejska Biblioteka Pubiczna zorganizuje zajęcia edukacyjne i kreatywne oraz wspólne czytanie w plenerze.

Dzieci będą mogły też zdobyć wiedzę z zakresu ekologii. W okolicach, gdzie znajdują się domki dla owadów obecny będzie pszczelarz.

Na zielonej polanie przy rzece Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotuje konkurencje sportowe i rekreacyjne dostosowane do wieku uczestników.

W innej części parku młodzi amatorzy sztuki pod okiem pracowników COEK Studio będą mogli malować na sztalugach.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkę z wydarzenia. Dzieci, które wezmą udział w zajęciach sportowych i quizie będą mogły wygać nagrody. Główną nagrodą będzie jeden z ogrodowych krasnali, które ozdobią park w tym dniu.

Pozostałe krasnale pojadą po wydarzeniu do miejskich przedszkoli, alby cieszyć najmłodszych na co dzień. Przedszkolaki odwiedzą park dzień wcześniej. 21 maja (piątek) 7 grup przedszkolnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego, weźmie udział w zajęciach w różnych godzinach.

Skip to content