Ciechanowski park nauki przy wieży ciśnień został usunięty przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z listy programu „Poznaj Polskę”. W konsekwencji szkoły z całego kraju straciły możliwość ubiegania się o dofinansowanie wycieczek dla uczniów do tego miejsca. 31 sierpnia Park Nauki Torus pojawił się w wykazie programu, a dziś (10 września) został z niego usunięty przez ministerstwo. Nie podano przyczyn takiej decyzji. Ratusz skierował pismo do ministra P. Czarnka o pilne przekazanie wyjaśnień. 

Z końcem sierpnia Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło uruchomienie programu „Poznaj Polskę”, w ramach którego resort edukacji ma dopłacać do szkolnych wycieczek uczniów. W pierwszej wersji listy miejsc objętych programem, opublikowanej pod koniec sierpnia, znalazł się Park Nauki Torus w Ciechanowie. Nabór wniosków do programu ruszył 6 września br. W związku z czym na początku miesiąca miasto powiadomiło wójtów i burmistrzów z terenu północnego Mazowsza o możliwości pozyskania dofinansowania z ministerstwa na wycieczki szkolne, z prośbą o uwzględnienie ciechanowskiej placówki.

W zaktualizowanej obowiązującej wersji listy (dane na dzień 10 września) parku nauki już tam nie ma. Bez podania przyczyn i powiadomienia, Park Nauki Torus został usunięty z wykazu punktów edukacyjnych dla wszystkich klas, zarówno dla szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

 Nie otrzymaliśmy żadnej informacji ani wyjaśnienia dlaczego doszło do takiej zmiany. Rząd na czele z kontrowersyjnym ministrem Czarnkiem postanowił wygumkować Ciechanów. Najpierw w wykazie byliśmy, a kilka dni później z niego znikamy. Chaos to definicja zarządzania oświatą przez nieudolnego i niekompetentnego ministra. Park Nauki Torus w Ciechanowie jest członkiem Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka, który zrzesza centra nauki oraz instytucje popularyzujące naukę w Polsce, m.in. Centrum Nauki Kopernik. Dziwi nas, że pracownicy ministerstwa nie mają wiedzy na temat znaczenia naszej instytucji w regionie. Działalność ministra Czarnka jest dalece kontrowersyjna. Okazuje się, że swoimi działaniami blokuje uczniom dostęp do naukowej wiedzy. Domagamy się wyjaśnień, już skierowaliśmy pismo do resortu edukacji w tej sprawie – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Ministerialna lista była zmieniana po interwencji mediów ogólnopolskich, które nagłośniły błędy merytoryczne popełnione przez resort. Minister Edukacji Przemysław Czarnek tłumaczył radiu RMF FM, że

– To była wpadka przy pracy, przepraszamy za żenujące błędy. To wszystko przez pośpiech, takie błędy nie powinny się pojawić. Trzy instytucje na nasze zlecenie to przygotowywały. Pracownik wziął wersję roboczą i zamieściliśmy ją z tymi żenującymi błędami, których już nie ma, są poprawione – mówił minister.

Jak się okazuje, nowa zaktualizowana lista wykluczyła z udziału w programie Park Nauki Torus w Ciechanowie.

Na finansowanie programu „Poznaj Polskę” w 2021 r. przewidziano 15 mln zł. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Szkoła może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki: jednodniowej – do kwoty 5 tys. zł, dwudniowej – do kwoty 10 tys. zł,trzydniowej – do kwoty 15 tys. zł.

Skip to content