Jeszcze do końca lutego można oddać swój głos na projekty, które w 2021 r. miasto zrealizuje w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Każda głosująca osoba może wybrać jeden projekt osiedlowy i jeden ogólnomiejski.

W głosowaniu, które trwa od 1 do 28 lutego, udział może wziąć każdy mieszkaniec Ciechanowa. Głos można oddać internetowo poprzez stronęhttps://bo.umciechanow.pl/glosowanie/zaglosuj oraz papierowo w ratuszu. Urna, której swój głos można oddać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 jest ustawiona w Urzędzie Miasta (pl. Jana Pawła II 6, pok. nr 4). W przypadku formy papierowej przy urnie obecny będzie urzędnik, któremu należy okazać dowód tożsamości.

Głosować można tylko raz. Każda osoba może zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. Do tej pory głosy oddało ponad 4300 osób.

O realizację walczą 33 propozycje mieszkańców. Pełna lista projektów, na które można głosować jest dostępna na stronie internetowej: https://bo.umciechanow.pl/glosowanie/zgloszone_projekty. Podobnie jak w latach poprzednich, większość z nich to tzw. projekty twarde, dotyczące miejskiej infrastruktury. 7 wniosków z kategorii „miękkich” odnosi się do zajęć sportowych, szkoleń i wydarzeń kulturalnych.

Na osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt (wartość do 100 tys. zł). Do realizacji przeznaczone będą również najpopularniejsze projekty ogólnomiejskie, które zdobędą najwięcej głosów. Po zakończeniu głosowania opublikowana zostanie oddzielna lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji.

W przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt. Realizacja projektu ogólnomiejskiego twardego jest możliwa od 400 głosów. Kolejność projektów ogólnomiejskich została ustalona w wyniku losowania.

Wyniki głosowania będą ogłoszone w marcu. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do budżetu miasta i będą realizowane w 2021 r.

Skip to content