Rada Miasta nadała nazwę stworzonemu w tym roku od podstaw parkowi przy ul. Augustiańskiej: „Miejski Park Ojców im. Wacława Pikusa”. W przyszłym roku powstanie tam również ogród społeczny. 

Decyzja Rady Miasta propaguje ekologiczną inicjatywę miasta prowadzoną cyklicznie od 2017 roku. Ojcowie nowo narodzonych dzieci mogą we współpracy z ratuszem zasadzić drzewo na miejskiej działce. Przy roślinach dodatkowo stawiane są tabliczki z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz datą jego urodzenia.

Drzewa sadzone przez ojców dzieci mieszkających w Ciechanowie lub tych, których dzieci posiadają meldunek w mieście zasadzono na tyłach parku im. Marii Konopnickiej, w pobliżu ulic Fabrycznej i Cukrowniczej. W połowie tego roku do kontynuowania akcji sadzenia drzew przez ojców miasto przeznaczyło teren przy ul. Augustiańskiej.

To część nowego ogólnodostępnego parku, który w czerwcu tego roku oddano mieszkańcom. Wybudowany od podstaw miejski park przy ul. Augustiańskiej ma powierzchnię 3 hektarów. Teren, na którym powstał był wcześniej niezagospodarowany, stanowił miejsce nielegalnego podrzucania odpadów. Miasto stworzyło nową przestrzeń zieloną, która poza walorami rekreacyjnymi i wypoczynkowymi pełni też ważne funkcje ekologiczne i hydrologiczne. Jest przedłużeniem ciągu zieleni, którą wzdłuż rzeki Łydyni tworzą park J. Dąbrowskiego i park M. Konopnickiej. Na terenie nowego parku przy ul. Augustiańskiej ojcowie zasadzili już łącznie 112 drzew.

Radni, podejmując uchwałę o nadaniu nazwy nowemu parkowi podjęli też decyzję, aby przychylić się do wniosku Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i mieszkańców miasta dotyczącego upamiętnienia Wacława Pikusa – zasłużonego mieszkańca ziemi ciechanowskiej. Jak podano w uzasadnieniu do uchwały:

Wacław Pikus urodził się 7 czerwca 1908 roku w Grędzicach koło Ciechanowa w rodzinie chłopskiej. W Ciechanowie ukończył Gimnazjum im. Zygmunta Krasińskiego, zdając maturę w 1929 roku. Po odbyciu szkolenia wojskowego w szkole podchorążych został przyjęty na studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytu Warszawskego, które ukończył w 1934 roku, uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie historii. Po studiach podjął pracę nauczyciela i wstąpił do ZNP. We wrześniu 1939 roku uczestniczył we wszystkich walkach 29 PAL w stopniu podporucznika jako adiutant dowódcy I dywizjonu. Po przegranej kampanii wrześniowej nie poszedł do niewoli niemieckiej, osiedlił się w powiecie ciechanowskim zatajając udział w wojnie, swój stopień oficerski i zawód nauczycielski. Wiosną 1940 roku wstąpił do tworzącej się na terenie powiatu podziemnej organizacji wojskowej ZWZ przyjmując pseudonim „Wir”. Pełnił w niej szereg funkcji począwszy od dowódcy plutonu, a w latach 1942-1943 objął funkcję Komendanta Obwodu (powiatu) Ciechanów Armii Krajowej, a następnie szefa sztabu w Inspektoracie Ciechanów. 11 listopada 1942 roku rozkazem Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego został awansowany na porucznika. Jako nauczyciel w czasie okupacji niemieckiej aktywnie uczestniczył w tajnym nauczaniu młodzieży. W styczniu 1945 roku po rozwiązaniu AK ujawnił się i następnie został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. W latach 1945-1956 spotykał się razem z rodziną z licznymi szykanami władzy komunistycznej. W 1948 roku rozpoczął pracę w Liceum Pedagogicznym, a 1957 roku został organizatorem i dyrektorem Studium Nauczycielskiego w Ciechanowie. Był też członkiem-założycielem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, uczestniczył w pracach Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego. Wacław Pikus za działalność niepodległościową, zawodową i społeczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami, wśród nich Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Polonia Restituta, tytułem Zasłużonego Nauczyciela i odznaką ZNP za tajne nauczanie. W 1987 roku został laureatem nagrody „Ciechanowianina Roku” imienia dr. Franciszka Rajkowskiego. Wacław Pikus zmarł w 1995 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie.

Skip to content