W najbliższy czwartek radni zajmą się zmianami w tegorocznym budżecie miasta zaproponowanymi przez prezydenta. Dotyczą one m.in. wprowadzenia zwycięskich projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz ustanowienia nowych zadań inwestycyjnych. Ponadto wygospodarowane oszczędności pozwolą, aby budżet miasta w 2021 roku, podobnie jak w poprzednim roku, nie miał deficytu.

Budżet miasta powiększy się o 18 zadań wybranych przez mieszkańców w głosowaniu nad projektami zgłoszonymi do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wprowadzone zostaną pozyskane 4 mln zł dofinansowania od samorządu województwa mazowieckiego na budowę nowego przedszkola, które w technologii modułowej powstanie przy ul. Szwanke. O 120 tys. zł zostanie powiększone zadanie mające na celu kolejny etap modernizacji miejskiego monitoringu. Oprócz wymiany części starych kamer zaplanowane są nowe punkty kamerowe przy kładce przy ul. Przytorowej, przy skrzyżowaniu ul. Świętochowskiego i ul. Wyzwolenia oraz przy Krzywej Hali. Zwiększone zostaną również środki finansowe na budowę nowego oświetlenia, które pojawi się w ul. Szczęsnego i ul. Paryskiej. Wprowadzony zostanie wkład własny na kolejny etap modernizacji krytej pływalni. Tym razem będzie dotyczył remontu szatni. Miasto aplikuje o pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych na ten cel z programu sportowego województwa mazowieckiego. W budżecie pojawi się także pozyskane dofinansowanie unijne na stworzenie nowych punktów Wi-Fi w mieście. Uwzględniony zostanie remont poprzez potrójne utrwalenie emulsją i grysami dalszej części ul. Pęchcińskiej. Istotną korektą jest obniżenie planowanej wysokości emisji obligacji komunalnych o 5,5 mln zł, tj. do poziomu, który docelowo pozwoli zakończyć 2021 rok bez deficytu. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021, 2022 i 2023 wprowadzone będzie zadanie inwestycyjne polegające na rewitalizacji zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2, który ma pełnić nowe funkcje społeczne.

Radni będą procedować nad wnioskowanymi przez prezydenta zmianami w budżecie miasta 11 marca o godz. 16.00. Sesja odbędzie się zdalnie w trybie wideokonferencji.

Skip to content