Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego wyłoniono kandydata na dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie. Od 1 września 2021 r. stanowisko to obejmie Dorota Stryjewska.

Nowa dyrektor SP nr 5 jest nauczycielem z 33-letnim stażem pracy. Od 1991 r. była zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przez 3 lata pełniła w tej szkole funkcję wicedyrektora. Posiada 2-letnie doświadczenie na stanowisku doradcy metodycznego nauczania początkowego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Jest Egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Ponadto jest współautorką podręczników do wychowania przedszkolnego „Trampolina. Zanim zostaniesz uczniem” i edukacji wczesnoszkolnej „Szkolna Trampolina” wydawnictwa PWN. Otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Brązowy Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP, Nagrodę Prezydenta Miasta oraz Nagrody Dyrektora Szkoły.

Jej kandydatura została zaakceptowana przez komisję konkursową 30 sierpnia. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Wyniki konkursu zyskały zatwierdzone przez prezydenta miasta.

Nowa dyrektor będzie pełniła funkcję przez 5 lat.

Przeprowadzenie konkursu wynikało z rezygnacji ze stanowiska dotychczasowej dyrektor Anety Głuszniewskiej.

Skip to content