24 uzdolnionych uczniów szkół podstawowych otrzymało nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów. Rady pedagogiczne, które wyłoniły laureatów, brały pod uwagę wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, jak również zaangażowanie w życie społeczne szkoły i miasta. Wręczono też oddzielne nagrody artystyczne. Otrzymało je 7 uczniów ze szkół na terenie miasta.

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów w ratuszu wręczył prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Przyznane zostały nagrody I stopnia w wysokości 1000 zł oraz nagrody II stopnia w wysokości 600 zł.

Nagrody  I stopnia (1000 zł):
1. Aleksander Kowalski – SP3
2. Jakub Ptaszkiewicz – SP4
3. Aniela Stypik – SP5
4. Emilia Górska – SP6
5. Magdalena Przytarska – SP7
6. Luiza Dorota Nadarzyńska – STO
7. Mikołaj Wiśniewski – TWP

Nagrody II stopnia (600 zł):

1. Kajetan Urbanek – SP3
2. Jakub Mossakowski – SP3
3. Weronika Wójcik – SP4
4. Wiktoria Hełminiak – SP4
5. Amelia Michniewicz – SP5
6. Maria Jadwiga Przybysz – SP5
7. Bartosz Brudnicki – SP6
8. Stanisław Kącki – SP6
9. Karolina Filipowicz – SP7
10. Dominika Łuczak – SP7
11. Magda Smolińska – SP7
12. Michał Kapusta – STO
13. Bartosz Kiński –  STO
14. Alicja Kaszubowska – TWP
15. Aleksandra Michalska – TWP
16. Oliwia Barbara Turadek – TWP
17. Igor Wszeborowski – TWP

Nagrodzeni uczniowie musieli wykazać się wysoką średnią ocen a ponadto spełnić część warunków, jak osiągnięcia w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty na szczeblu co najmniej wojewódzkim, wysokie wyniki sportowe w zawodach na szczeblu co najmniej wojewódzkim, praca w organach szkoły oraz w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych jako osoba funkcyjna lub promowanie miasta swoimi osiągnięciami artystycznymi literackimi lub naukowymi.

Równocześnie wręczono też nagrody artystyczne.

Nagrody II stopnia (1000 zł) otrzymali:
1. Filip Czyżykowski  – I LO
2. Dawid Jezierski  –  I LO
3. Kaja Grzelak – SP nr 5

Nagrody III stopnia (500 zł) otrzymali:
1. Aniela Stypik  –  SP nr 5
2. Kacper Wojtas  –  SP STO
3. Maja Falkowska  –  SP STO

Nagrodę Specjalną w wysokości 1000 zł otrzymała Alicja Szemplińska, uczennica I LO.

O przyznanie nagrody uczniowi może wnioskować każda ciechanowska szkoła podstawowa i ponadpodstawowa. Dyrektor szkoły może złożyć dwie nominacje. Zgodnie z założeniami, nagrodę może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym poprzedzającym jej przyznanie reprezentował Ciechanów w konkursach o randze wojewódzkiej, krajowej, międzynarodowej. Nagrody przyznaje prezydent na wniosek powołanej zarządzeniem pięcioosobowej Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta, w skład której wchodzą przedstawiciele prezydenta, Rady Miasta Ciechanów oraz Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Dziś o godz. 17.00 na błoniach przed Zamkiem Książąt Mazowieckich będzie można na żywo posłuchać dwojga stypendystów: Kai Grzelak, występującej z zespołem KOP oraz Filipa Czyżykowskiego.

Skip to content