Remont przejdą barierki, chodniki i nawierzchnia. Prace potrwają do II połowy września. Mogą występować utrudnienia w ruchu.

W pierwszej kolejności czyszczone są barierki, które następnie zostaną zabezpieczone i pomalowane.

Remont przejdą też chodniki dla pieszych po obu stronach ulicy.

Na przeprawie przez Łydynię sfrezowana zostanie nawierzchnia bitumiczna, a następnie ułożona będzie nowa, wykonana z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych.

Przy okazji remontu wykonana będzie też wymiana i regulacja pionowa studzienek i krat deszczowych.

W trakcie wykonywania prac remontowych mogą wystąpić utrudnienia w ruchu aut. Kierowcy są proszeni o wyrozumiałość i szczególną ostrożność.

Skip to content