Ratusz zabezpiecza drzewa przed działaniem bobrów. Miasto uzyskało ponad 24 tys. zł odszkodowania z budżetu państwa z tytułu już wyrządzonych szkód przez te gryzonie. Środki finansowe zostaną przeznaczone na kolejne zabezpieczenia drzewostanu oraz wykonanie nowych nasadzeń.

Te największe z gryzoni występujących w naszym kraju zamieszkują m.in na terenie Ciechanowa. Niestety w ubiegłym roku bobry uszkodziły drzewa rosnące przy zbiornikach wodnych zlokalizowanych na Krubinie, przy ul. Długiej (tzw. „Dziady”) oraz na terenie użytku ekologicznego „Bagry”.

Miasto podjęło już kroki, aby zabezpieczyć drzewa przed działalnością bobrów. Na terenach ich występowania pnie drzew osłonięto siatką. Jednocześnie ratusz wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o odszkodowanie. Przyznane przez RDOŚ środki finansowe w kwocie 24 341,26 zł zostaną przeznaczone na kolejne zabezpieczenia drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń.

Warto pamiętać, że pomimo szkód, jakie bobry wyrządzają m.in. na terenach miejskich, te przyjaźnie wyglądające gryzonie są ważną częścią ekosystemu i podlegają częściowej ochronie. Dlatego zarówno w miastach, jak i na terenach prywatnych w pierwszej kolejności należy podejmować próby minimalizowania konfliktów między bobrem a człowiekiem, stosując różnego rodzaju zabezpieczenia m.in. rowów melioracyjnych, grobli, wałów przeciwpowodziowych i drzew przed ich zniszczeniem przez zwierzęta.

Skip to content