Dzięki miejskiej dotacji ciechanowianie w wieku powyżej 55 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć ruchowych, lekcji języka angielskiego i rosyjskiego, muzykoterapii oraz warsztatów teatralnych i tanecznych. Zajęcia będą odbywały się do czerwca 2022 r.

Ciechanowskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy wsparciu miasta rozpoczęło cykl zajęć dedykowanych osobom dojrzałym, które chcą zachować dobrą formę fizyczną i psychiczną, kontynuować naukę i utrzymywać kontakty z rówieśnikami.

Seniorzy mogą uczęszczać na aerobik, pilates, marsze nordic walking na miejskim stadionie i zajęcia aerobowe na krytej pływalni. Uniwersytet organizuje też lekcje dwóch języków: rosyjskiego i angielskiego (na różnych poziomach zaawansowania). W tym tygodniu rozpoczną się pierwsze próby teatralne Sceny Trzeciego Wieku oraz Koła tanecznego w COEK Studio. W planach jest też organizacja muzykoterapii (chór dla seniorów) oraz jednodniowej wycieczki krajoznawczej dla członków Uniwersytetu.

Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w siedzibie COEK Studio i na terenie miejskich obiektów sportowych.

Zapisy dla osób mających minimum 55 lat są możliwe pod numerem telefonu 604 314 371.

Stwowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymalo wsparcie miasta na realizację zadania w ramach współpracy ratusza z organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania publiczne na rzecz ciechanowian. Projekt ma na celu aktywizację seniorów oraz promocję zdrowia wśród mieszkańców miasta.

Skip to content