Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert skierowanego do organizacji pozarządowych, prezydent rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2021 rok związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. Na wsparcie klubów sportowych w realizacji tych działań na rzecz mieszkańców w budżecie zagwarantowano 720 000 zł.

Na upowszechnianie sportu szkolnego, szkolenie dzieci i młodzieży i organizację rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk Młodzieży Szkolnej” w 2021 r. dotację w wysokości 42 000 zł przyznano Ciechanowskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu „Ziemia Ciechanowska”.

Na realizację zadań związanych ze szkoleniami i udziałem w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych dotację otrzymały następujące kluby sportowe:
1) Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (taekwondo) – 50 000 zł
2) Ludowy Klub Sportowy MATSOGI – 50 000 zł
3) Ciechanowski Klub Bokserski – 10 000 zł
4) Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN – 16 000 zł
5) Akademia Piłki Nożnej OLIMP – 18 000 zł
6) MKS Ciechanów – 105 000 zł
7) Akademia Piłkarska Ciechanów – 10 000 zł
8) Kolarski Klub Sportowy Ciechanów – 48 000 zł
9) Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (kolarstwo) – 8 000 zł
10) Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (piłka ręczna) – 108 000 zł
11) Klub Pływacki Ciechanów – 27 000 zł
12) Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA – 36 000 zł
13) Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 40 000 zł
14) Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA – 91 000 zł
15) Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki – 11 000 zł
16) Szkolny Klub Sportowy Trójka – 10 000 zł
17) Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwejkowski&Reduch – 6 000 zł

Na realizację w 2021 r. zadań z zakresu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych dotację w wysokości 28 000 zł otrzymało Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.                          

Na zadania związane z organizowaniem wydarzeń aktywizujących społeczność miasta środki w konkursie przyznano dla:
1) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 2 500 zł
2) Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Osobistego oraz Krzewienia Kultury Fizycznej „KRAVER” Kraver – 1 000 zł
3) Klubu Sportowego Cross Trening Mazovia Ciechanów – 2 500 zł

W konkursie ofert mogły brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają warunki określone w ogłoszeniu.

Współpraca ratusza z organizacjami pozarządowymi obejmuje m.in. wsparcie miasta dla NGO, które polega na zlecaniu im w trybie konkursowym realizacji zadań wchodzących w zakres działalności miasta. W myśl obowiązujących przepisów prawa nie ma możliwości finansowania działalności poszczególnych organizacji pozarządowych, natomiast miasto może zlecać realizację zadań mieszczących się w katalogu zadań własnych. Ciechanów współpracuje z ponad 60 podmiotami, które skupiają aktywnie działających ciechanowian, w tym wolontariuszy i społeczników z wybranych dziedzin.

Skip to content