Obecnie nieużytkowany zabytkowy budynek przy ul. Fabrycznej przejdzie kompleksową renowację. Dziś (12 października) Sejmik Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku prezydenta Ciechanowa o dofinansowanie modernizacji, przyznając na ten cel 1,8 mln zł. Obiektowi zostaną nadane nowe funkcje – powstanie tam bar mleczny i przestrzeń dla organizacji pozarządowych. Prace rozpoczną się w najbliższych miesiącach po zakończeniu postępowania przetargowego, które ma wyłonić wykonawcę inwestycji.

Remont niszczejącego i opuszczonego obiektu obejmie przebudowę elewacji, całej konstrukcji, stropów, dachu, instalacji. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Zamontowana będzie winda. Zakres przeprojektowania budynku uwzględnia zapewnienie warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Po remoncie obiekt będzie pełnił nowe funkcje społeczne.

– Przechodzimy do realizacji kolejnej inwestycji w Ciechanowie, która przyczyni się do unowocześnienia i zwiększenia atrakcyjności miasta oraz przestrzeni publicznej. Do tego pojawią się nowe miejsca pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych, które znajdą zatrudnienie w obiekcie po jego remoncie. Dofinansowanie zewnętrzne daje nam możliwość odciążenia własnego budżetu. To kolejny wniosek miasta, który uzyskał akceptację samorządu wojewódzkiego. Ta współpraca pomiędzy samorządami daje wymierne, korzystne dla mieszkańców efekty – powiedział Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa.

Ratusz wszczął postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. Oferty można składać do końca tygodnia (14 października). Po zakończeniu procedury przetargowej, wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy będzie możliwe rozpoczęcie prac.

Obiekt, który wyremontuje miasto jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ciechanów, Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i strefie obserwacji archeologicznej. Budynek zostanie odnowiony zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Remont będzie przeprowadzony m.in. na podstawie historycznych zdjęć.

Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyznali dziś miastu dofinansowanie na przeprowadzenie rewitalizacji obiektu w wysokości 1,8 mln zł.

Jak zaznaczył Konrad Wojnarowski, radny sejmiku województwa mazowieckiego – Wspieramy finansowo realizację takich miejskich inicjatyw, które pozwalają zachować dla przyszłych pokoleń bezcenne zabytki Mazowsza. Ciechanów przeprowadził już kilka świetnych rewitalizacji, by wspomnieć np. wieżę ciśnień, która jeszcze kilka lat temu popadała w ruinę, a dziś wraz z wybudowanym obok Parkiem Nauki Torus służy mieszkańcom regionu, pełniąc cele edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz jest ważnym i atrakcyjnym punktem na mapie turystycznej Mazowsza.

Na parterze budynku przy ul. Fabrycznej 2 znajdzie się przestrzeń dla gastronomii, natomiast górną kondygnację zajmą organizacje pozarządowe związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym. Na piętrze przewidziano funkcje biurowe. Znajdzie się tam obszerne pomieszczenie do pracy (tzw. open space) z wygrodzonym miejscem na spotkania, pomieszczenia pomocnicze/techniczne, pomieszczenie socjalne i węzeł sanitarny.

Gastronomia na parterze będzie wyposażona w kuchnię, zaplecze sanitarne, magazyn i niezbędne pomieszczenia do jej funkcjonowania zgodnie z przepisami. Na poddaszu umieszczone będą centrale wentylacyjne i nadszybie windy.

Wyremontowana elewacja będzie nawiązywać stylistyką do oryginalnej formy architektonicznej budynku z początku ubiegłego wieku. Ze względu na charakter zabytkowy, zostanie w całości odtworzona do stanu pierwotnego. Tynk, który został wykonany w późniejszym etapie użytkowania obiektu będzie skuty, cegły oczyszczone i zabezpieczone.

Z uwagi na zły stan techniczny więźby dachowej konieczna będzie całkowita wymiana jej konstrukcji. Dach, ze względu na charakter zabytkowy, zostanie odtworzony do stanu pierwotnego i pokryty blachą tytanowo-cynkową na rąbek.

Zabytkowy budynek przy ul. Fabrycznej 2 wzniesiono w latach 1905-1907 przez Spółdzielnię Spożywców „Łydynia”, założoną z inicjatywy urzędników i robotników Cukrowni Ciechanów. Spółdzielnia, która była jedną z pierwszych form aktywności społeczno-gospodarczej na terenie Ciechanowa wzniosła wolnostojący, murowany, ceglany budynek nieopodal starej karczmy, przy skrzyżowaniu dróg wiodących do stacji (ul. Sienkiewicza) i Cukrowni (ul. Fabryczna). Plan budynku opracował architekt cukrowni Aleksander Raniecki. Parcelę pod „Łydynię” podarował spółdzielcom właściciel folwarku Śmiecin Józef Gutkowski. Wówczas nieruchomość znajdowała się we wsi poza obrębem administracyjnym Ciechanowa. Budynek miał pełnić funkcje handlowe i społeczno-kulturalne. Uroczystego otwarcia obiektu dokonał w 1907 r. pionier polskiej spółdzielczości, późniejszy Prezydent RP, Stanisław Wojciechowski.

Skip to content