Działający na rzecz mieszkańców Ciechanowa wolontariusze mają szansę na wyróżnienia i nagrody. Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat przy wsparciu Urzędu Miasta organizuje II Galerię Wolontariuszy. W gablotach przy ul. Warszawskiej zaprezentowane będą zdjęcia społeczników. Organizacje i mieszkańcy miasta mogą zgłaszać wytypowane przez siebie osoby do udziału w projekcie do 15 listopada.

Każdego roku miasto nagradza najbardziej aktywnych społeczników, którzy realizują działania i projekty na rzecz mieszkańców Ciechanowa. Podobnie jak w zeszłym roku  organizacje pozarządowe i szkolne koła wolontariatu będą mogły współorganizować Galerię Wolontariuszy, która zagości w gablotach na ul. Warszawskiej. Wystawa będzie częścią obchodów przypadającego 5 grudnia Międzynarodowego Dnia Wolontariatu.

Kandydatów do nagród jak co roku typować będą mogły ze swojego grona działające na rzecz mieszkańców Ciechanowa organizacje pozarządowe. Wyznaczą osoby, które w ich ocenie najbardziej wyróżniły się w 2021 r. Również sami mieszkańcy mają możliwość zaproponowania organizatorom, kto z ciechanowskich wolontariuszy ich zdaniem najbardziej zasługuje na wyróżnienie i udział w projekcie.

Aby zgłosić wolontariusza do wyróżnienia wystarczy skontaktować się z członkami stowarzyszenia poprzez wiadomość e-mail na adres: ciechanowskiwolontariat@gmail.com. Zgłoszenia można przekazywać do 15 listopada.

Wyróżnione osoby zostaną zaproszone na sesję fotograficzną. Następnie zdjęcia wolontariuszy zostaną zaprezentowane w plenerze. Każdy z wolontariuszy otrzyma też dyplom i upominek.

Z miastem współpracuje około 60 organizacji pozarządowych, które realizują przedsięwzięcia z zakresu m.in. ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, sportu, oświaty, ekologii, ochrony zwierząt i wsparcia sektora pozarządowego, stanowiące zadania własne gminy. W tak zwanym „trzecim sektorze” aktywnie działa kilkuset wolontariuszy

Koordynację projektu prowadzą wolontariusze Stowarzyszenia Ciechanowski Wolontariat, którzy od ponad 10 lat współpracują z miastem. Od 6 lat stowarzyszenie realizuje zadania mające na celu zintegrowanie środowiska trzeciego sektora. W tym roku w ramach realizacji zadań zleconych przez ratusz, Stowarzyszenie świadczy bezpłatne wsparcie w prowadzeniu księgowości dla organizacji pozarządowych współpracujących z miastem i działających na rzecz mieszkańców Ciechanowa.

Skip to content