Urząd Miasta sfinansuje zabiegi sterylizacji i kastracji kocic i suk na terenie Ciechanowa. Koty wolno żyjące będą mogły przejść zabiegi z dofinansowaniem 100%, a właściciele kotów i psów domowych otrzymają dofinansowanie w wysokości 50% kosztu zabiegu. Dodatkowo każda suczka i kotka właścicielska będzie zaczipowana. Wybrano wykonawcę zadania.

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Prezydent Miasta Ciechanów, przychylając się do opinii komisji konkursowej, przyznał środki finansowe w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na realizację zadania z zakresu podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt stowarzyszenie Pies i Spółka otrzymało dotację w wysokości 20 000 zł. W ramach projektu pn. „Kastrujemy bezdomność” mieszkańcy będą mogli otrzymać finansowanie kastracji:

  • kocurów i kotek wolno żyjących w wysokości 100%,
  • kotek właścicielskich w wysokości 50% (z dopłatą właścicela 93 zł),
  • suczek właścicielskich w wysokości 50% (z dopłatą właścicela 225 zł).

Poddawane zabiegom suczki i kotki właścicielskie będą także czipowane.

Dofinansowanie przysługuje opiekunom kotów wolnożyjących bytujących na terenie miasta Ciechanów oraz właścicielom suczek i kotek zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

W sprawie wniosków na uzyskanie zlecenia należy kontaktować się telefonicznie ze Stowarzyszeniem Pies i Spółka pod nr tel. 600 154 446 lub drogą e-mailową piesispolka@wp.pl. Zadania będą realizowane do końca 2021 roku lub do wyczerpania funduszy.

Kastracja zwierząt przede wszystkim pomaga zapobiegać bezdomności zwierząt i zmniejszyć liczbę tych, które są umieszczane w schroniskach. Poza aspektem humanitarnym istotny jest też ekonomiczny – jednorazowy koszt sterylizacji lub kastracji jest o wiele niższy od wydatków związanych z wyłapywaniem i żywieniem bezdomnych zwierząt oraz ich pobytem w schroniskach.

Miasto przypomina, że każda zainteresowana posiadaniem czworonoga osoba może odwiedzić Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt znajdujące się w Pawłowie, gdzie przebywają psy oczekujące na ciepły dom i kochającego opiekuna. Adopcja to przede wszystkim polepszanie dobrostanu psa, który w schronisku, pomimo utrzymywania wysokich standardów opieki nad zwierzętami, nie otrzyma wszystkiego co może zapewnić psu odpowiedzialny właściciel. Osoba chętna adoptować zwierzę jest najpierw weryfikowana pod kątem zapewnienia odpowiednich warunków dla psa. Więcej informacji na temat adopcji zwierząt ze schroniska w Pawłowie: https://schronisko.pukciechanow.pl/adopcja-procedura-oraz-porady/.

Skip to content