Na XXIII sesji radni jednomyślnie zatwierdzili zwolnienie z podatku od nieruchomości dla lokalnych przedsiębiorców, którzy mają obecnie zakaz lub istotne ograniczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Podczas obrad z 25 lutego radni przegłosowali 10 projektów uchwał.

Z samorządowej pomocy w dobie pandemicznych obostrzeń i ograniczeń skorzystają ciechanowscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną, hotelarską, i turystyczną. Z obowiązku zapłacenia w I kwartale 2021 r. podatku od nieruchomości za użytkowane grunty, budynki i budowle, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zwolnione będą także podmioty, których zakresem działalności jest sport, rozrywka i rekreacja, np. siłownie i kluby fitness.

W związku ze zmianami obowiązujących przepisów prawnych konieczne było wprowadzenie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Ciechanów. Uaktualniono w nim wykaz jednostek organizacyjnych podlegających miastu.

Podczas sesji przedstawiono informację z ubiegłorocznej działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO.

Ponadto radni przyjęli uchwałę określającą lokalizację budowy trzech wielorodzinnych bloków przy ul. Opinogórskiej na działkach niezagospodarowanych i niezabudowanych. Powierzchnia terenu objętego inwestycją to 14867 m². W budynkach będzie od 165 do 195 mieszkań. Będą to budynki o 5 kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. W uchwale zaznaczono też, że w ramach realizacji inwestycji może być wykonana niezbędna infrastruktura towarzysząca: ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe, zieleń urządzona, jak również infrastruktura techniczna konieczna do zaopatrzenia w media. Planowana inwestycja nie przewiduje działalności usługowej i handlowej.

Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą gruntu znajdującego się w obrębie Podzamcza, nabycie niezabudowanej nieruchomości na Śmiecinie, nieodpłatne przeniesienie prawa własności nieruchomości w Śródmieściu oraz ustanowienie służebności gruntowej działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów, usytuowanej w dzielnicy Śródmieście.

Modyfikacji uległa uchwała o powołaniu komisji do spraw analizy wniosków i braku przydziału środków finansowych w II naborze „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” dla Ciechanowa.

Za bezzasadną uznano skargę na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Skip to content