Podczas 46. sesji Rady Miasta Ciechanów został przyjęty budżet Ciechanowa na 2022 r. Na inwestycje przeznaczone będzie blisko 43 mln zł. W trakcie zdalnych obrad 25 listopada przyjęto 24 uchwały.

Wśród zaplanowanych na przyszły rok inwestycji są m.in.: budowa wiaduktu pieszo-rowerowego na Krubinku, odnowienie zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2, modernizacja ul. Asnyka i Dębowej, rozpoczęcie remontu ulic: Skłodowskiej-Curie, Rycerskiej, Kmicica i Zagłoby, termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego, budowa obiektu zaplecza sportowego na miejskim stadionie, rozpoczęcie rewitalizacji zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej oraz budowy „Zielonego Targu” przy ul. Płońskiej, stworzenie parków kieszonkowych w dzielnicy „Śródmieście” i „Bloki” oraz ogrodu społecznego przy ul. Augustiańskiej. Nastąpi trzeci etap modernizacji miejskiego monitoringu oraz doświetlone będą kolejne przejścia dla pieszych. Wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Tatarską a ul. Kopernika oraz ścieżka rowerowa w ul. Powstańców Wielkopolskich. Zakończona zostanie budowa nowego miejskiego przedszkola przy ul. Szwanke. Przy Szkole Podstawowej nr 3 powstanie bieżnia lekkoatletyczna oraz przeprowadzona będzie renowacja boiska.

Zaplanowano również przygotowanie dokumentacji technicznych dla nowych inicjatyw władz miasta. Powstaną dokumentacje dla: dalszego rozwoju sieci ścieżek rowerowych, budowy zbiornika retencyjnego w Parku Miejskim Jeziorko, przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej, przebudowy ul. Fabrycznej wraz ze ścieżką rowerową oraz miejscami parkingowymi. We współpracy z SMLW Zamek przeprowadzony będzie remont drogi przy bibliotece na ul. Kicińskiego. Zmodernizowane zostaną ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 6 i Miejskiego Przedszkola nr 8. Nowe oświetlenie pojawi się w ul. Rzeczkowskiej na odcinku od McDonald’sa do ul. Św. Antoniego, Willowej, Tatarskiej i Kaczeńców.

Za przyjęciem budżetu opowiedziało się 15 radnych, nikt nie był przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu.

W dalszej części sesji wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie na 2021 r. Analizie poddano też funkcjonowanie oświaty w roku szkolnym 2020/2021. Z materiałów przygotowanych przez Centrum Usług Wspólnych wynika, że do placówek oświatowych podlegających gminie (7 przedszkoli i 6 szkół podstawowych) uczęszcza 4 563 dzieci. Uczy ich 459 nauczycieli. W 2020 r. na oświatę miejski samorząd przeznaczył 60,4 mln zł.

Radni przyjęli zwolnienia od podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków wzniesionych przed 1945 rokiem na terenie osiedli „Bloki” i „Osada Fabryczna” pod warunkiem wykonania remontu elewacji lub dachu.

O pół roku wydłużono możliwość składania wniosków o bonifikaty dla osób zainteresowanych kupnem wynajmowanego od gminy mieszkania. Przy zakupie lokalu z zasobu komunalnego można uzyskać do 70% zniżki. Wnioski przyjmowane  będą do 30 czerwca 2022 r.

Radni wyrazili zgodę na zamianę trzech działek przy ul. Komunalnej, zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym użytkownikiem garażu przy ul. Głowackiego oraz przedłużenie realizacji programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka HPV. Akceptację uzyskał też program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

W celu nagrodzenia większej liczby uczniów uzdolnionych artystycznie modyfikacjom uległ regulamin przyznawania stypendiów. Miesięczną minimalną kwotę stypendium ustalono na poziomie 200 zł.

Nowo utworzonemu parkowi położonemu przy ul. Augustiańskiej nadano nazwę Miejskiego Parku Ojców im. Wacława Pikusa.

W związku z aktualizacją katalogu ustaw i rozszerzeniem zadań wprowadzono zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miejscy samorządowcy zatwierdzili plany zagospodarowania przestrzennego „Zagumienna – Powstańców Wielkopolskich”, „Andersa”, „Płocka” oraz „Sońska- Krucza”. Opowiedzieli się również za przystąpieniem do sporządzenia kolejnych  planów: „Sońska – Krucza”, „Gostkowska – Prymasa Tysiąclecia”, „Mławska II” i działki „10-Śródmieście”.

Skargę na dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 uznali za bezzasadną.

Z uwagi na ustawowe zmiany dotyczące ustalania diet radnych oraz wynagrodzeń organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, które weszły w życie od 1 listopada br., dokonano zmian podstaw prawnych lokalnych uchwał odnosząc nowo ustalone wysokości do 2,4-krotności kwoty bazowej.

Skip to content