Trwają prace związane z aktualizacją obowiązującej strategii rozwoju miasta. Mieszkańcy mogą wziąć udział w procesie tworzenia dokumentu poprzez wypełnienie krótkiej ankiety.

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 5 minut. Zawiera krótką listę pytań, które umożliwią określenie wizji rozwoju miasta. Odpowiadając na nie mieszkańcy pomogą zebrać informacje na temat tego, jakie aspekty rozwoju miasta są dla nich najbardziej istotne.

Ankietę w wersji online można wypełnić do 5 listopada 2021 r. Jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem https://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/aktualizacja_strategii_rozwoju.  Osoby, które nie mogą podać informacji drogą elektroniczną mają możliwość odpowiedzi na pytania poprzez wersję papierową ankiety, dostępną w Biurze Obsługi Interesanta (ul. Wodna 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00). Szczegółowych informacji udziela Wydział Pozyskiwania Środków i Działań Strategicznych Urzędu Miasta Ciechanów, e-mail fundusze@umciechanow.pl, tel 23 674 92 52, 23 674 92 78.

Po wypracowaniu wizji rozwoju miasta w kolejnych etapach procesu aktualizacji strategii będą prowadzone kolejne konsultacje społeczne. Pomogą one w stworzeniu listy konkretnych, priorytetowych dla miasta przedsięwzięć i projektów.

Strategia rozwoju miasta jest najważniejszym dokumentem długofalowego planowania, określającym główne cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Ciechanowa. Mając na uwadze zmiany w otoczeniu prawnym i zmieniające się uwarunkowania zewnętrze oraz wewnętrzne, Urząd Miasta Ciechanów przystąpił do aktualizacji dokumentu. Rada Miasta Ciechanów w sierpniu br. przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji strategii. Dotychczas prowadzono prace diagnostyczne. Wykonana została diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej miasta, która jest punktem wyjścia do dalszych analiz.

Skip to content