Z okazji obchodów Roku Norwida Stowarzyszenie Pro Musica Scholarium przy wsparciu miasta zorganizuje koncerty dla uczniów szkół podstawowych. W programie przygotowanym przez nauczycieli, uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. S. Moniuszki w Ciechanowie znajdą się poezja C.K. Norwida i muzyka F. Chopina.

Uczniowie ósmych klas z miejskich szkół podstawowych wezmą udział w projekcie edukacyjnym „C. K. Norwid, przyjaciel Chopina”, przygotowanym w ramach realizacji zadań publicznych miasta przez organizacje pozarządowe. Koncerty realizowane z okazji Roku Cypriana Kamila Norwida odbędą 9 listopada w miejskiej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kraszewskiego o godz. 10.00 i 12.00.

Ich program łączy romantyczną poezję z muzyką. Przygotowała go Tatiana Fedorczuk-Eichler, nauczycielka Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ciechanowie. Na fortepianie utwory Fryderyka Chopina wykonają: Nel Rynkowska-Marut, Julia Matusiak, Natalia Rzeczkowska, Alicja Perczyńska, Klaudia Rycharska, Natalia Jopek i Wiktora Żerek. Utwory poetyckie Cypriana Kamila Norwida wyrecytuje Magdalena Jabłońska.

26 października o godz. 18.00 młode pianistki wystąpią z tym samym programem również w Kawiarni W18. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny.

Projekty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji należą do jednych z priorytetowych zadań miasta w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Skip to content