Cmentarz komunalny przy ul. Gostkowskiej zostanie powiększony o obszar ponad 5,5 tys. m2. Na terenie objętym przez miasto trzecim etapem prac budowlanych powstaną miejsca pochówku dla ponad 1700 osób. Dziś rozpoczęły się pierwsze roboty.

Rozbudowa cmentarza pozwoli na zapewnienie kolejnych miejsc pochówków. Nowa część cmentarza zostanie utworzona na jego tyłach, od strony południowo-wschodniej. Działki ewidencyjne przeznaczone pod lokalizację inwestycji stanowią nieużytki.

Prace rozpoczęły się od wywozu ziemi i wyrównywania terenu. Zostanie on tak przygotowany, by zachować spadki, umożliwiające właściwe spływanie wód opadowych.

Następnie wybudowane będą nowe alejki z kostki betonowej umożliwiającej bezpieczną i wygodną komunikację pieszym, dojazd pojazdów o masie do 3,5 tony  oraz wykonywanie mechanicznego odśnieżania w okresie zimowym. Powstanie nowe betonowe ogrodzenie. Na nowym terenie udostępnione będą też 2 ujęcia wody.

Ostanie powiększenie obszaru cmentarza przy ul. Gostkowskiej miało miejsce w 2019 r. Jego teren zwiększył się o około 5,8 tys. m2. W trakcie prac przesunięto też istniejące ogrodzenie i wybudowano nowe alejki. Na zlecenie miasta ZWiK wykonał odwodnienie, co pozwoliło na zniwelowanie istniejącego od lat problemu zalewania grobów. Rok później wyremontowano główną aleję od strony ul. Prymasa Tysiąclecia. Starą nawierzchnię wykonaną z trylinki i płyt chodnikowych zastąpiła kostka brukowa.

Ratusz rozstrzygnął też konkurs na koncepcję architektoniczną kolumbarium, które powstanie na ciechanowskim cmentarzu komunalnym. Projektowany zespół kolumbariów wpisano w zastany układ drzew znajdujących się na terenie dwóch kwater cmentarza. Zaplanowano budowę wnęk na ponad tysiąc urn. Rozpoczęcie tego zadania przewidziano na drugą połowę 2022 roku.

Skip to content