Trwają prace związane z aktualizacją obowiązującej strategii rozwoju miasta. Mieszkańcy mogą wziąć udział w procesie tworzenia dokumentu poprzez wypełnienie krótkiej ankiety.

Już dostępna jest druga ankieta partycypacyjna, która dotyczy oceny życia w mieście pod względem kilkunastu kryteriów. Ciechanowianie mają możliwość przekazania opinii dotyczącej swojej najbliższej okolicy oraz całego miasta. Ankieta zawiera również pytania odnoszące się do zmian, jakie zaszły w Ciechanowie na przestrzeni ostatnich 6 lat. Mieszkańcy mogą wskazać zarówno główne atuty miasta, jak obszary, które ich zdaniem wymagają ingerencji.

Ankietę można wypełnić do 7 stycznia. Jej wypełnienie zajmuje ok. 10 minut. Jest dostępna w wersji online (na stronie internetowej https://forms.gle/2iwRLfhqBS9mDdBC7) oraz papierowej (dostępna w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wodna 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00). Szczegółowych informacji udziela Wydział Pozyskiwania Środków i Działań Strategicznych Urzędu Miasta Ciechanów, poprzez e-mail oraz telefonicznie pod numerami telefonów: 23 674 92 52, 23 674 92 78.

W I kwartale 2022 r. zostanie opracowana diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej miasta. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z wynikami ankiet oraz innymi wskaźnikami, które opisują obecną sytuację Ciechanowa.

Strategia rozwoju miasta jest najważniejszym dokumentem długofalowego planowania, określającym główne cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Ciechanowa. Mając na uwadze zmiany w otoczeniu prawnym i zmieniające się uwarunkowania zewnętrze oraz wewnętrzne, Urząd Miasta Ciechanów przystąpił do aktualizacji dokumentu. Rada Miasta Ciechanów w sierpniu br. przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji strategii. Dotychczas prowadzono prace diagnostyczne, będące punktem wyjścia do dalszych analiz oraz konsultacji społecznych. W poprzedniej ankiecie (dostępnej do 5 listopada) mieszkańcy odpowiadali na listę pytań, które umożliwiały ocenę najbardziej istotnych dla nich aspektów rozwoju miasta.

Skip to content