Ratusz po raz kolejny wprowadzi finansową pomoc dla lokalnych przedsiębiorców, którzy w wyniku decyzji rządu mają zakaz bądź istotne ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienie z podatku od nieruchomości zostanie przedłużone na kolejne dwa miesiące (kwiecień, maj) dla branż: gastronomicznej, hotelarskiej (w tym sale weselne), turystycznej, rozrywkowej, siłowni i klubów fitness. Zwolnienie za kwiecień i maj obejmie dodatkowo także m.in. fryzjerów i salony kosmetyczne.

Zgodnie z ustawowymi przepisami, aby skorzystać ze zwolnienia działalność prowadzona na terenie nieruchomości musi jednocześnie być prowadzona przez właściciela nieruchomości i być główna dla danego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy, którzy opłacili już podatek od nieruchomości będą mogli zaliczyć go na poczet kolejnego kwartału lub otrzymają jego zwrot, w zależności od ich wniosku.

To już trzecie tego typu zwolnienie z podatku od nieruchomości wprowadzane przez miasto. Wcześniej przedsiębiorcy z 17 różnych branż zostali zwolnieni z podatku od nieruchomości za drugi kwartał 2020 r. Następnie zwolnienie branż objętych ograniczeniami dotyczyło pierwszego kwartału 2021 r. W styczniu tego roku zapadła również decyzja o zwolnieniu branży gastronomicznej z ponoszenia opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu ich sprzedaży (pierwsza rata).

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla wybranych branż oraz objęcia nimi także fryzjerów, salony kosmetyczne, salony tatuażu i pierciengu będzie poddany pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta 9 kwietnia.

Skip to content