Wśród tematów 47. sesji Rady Miasta Ciechanów znalazły się sprawozdania z realizacji miejskich programów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Podczas zdalnych obrad, które odbyły się 16 grudnia radni przyjęli 20 projektów uchwał.

Radni wprowadzili do wieloletniej prognozy finansowej i budżetu na 2021 r. pozyskane dofinansowanie na rozwój szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w kwocie ponad 1 mln zł. Uwzględnili też listę wydatków, które nie wygasają z upływem roku.

Miejscy samorządowcy wyrazili zgodę na wniesienie prawa własności niezabudowanych działek w formie aportu do nowo tworzonej spółki „SIM Północne Mazowsze”, której podstawowym cele będzie budowanie domów mieszkalnych oraz ich wynajmowanie. Niepieniężny wkład został również wprowadzony do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Radni zaakceptowali akt założycielski i statut Miejskiego Przedszkola nr 2 przy ul. Szwanke 11, którego budowa zakończy się w połowie 2022 roku. Uchwalili także tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Przyjęto też Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2022 r.

Z uwagi na nowe przepisy konieczne było uaktualnienie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na gminnych działkach w obrębie osiedla „Niechodzin-Bielin” ustanowiono służebność gruntową. Zdecydowano również o podpisaniu kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą pawilonu handlowego w dzielnicy „Śródmieście”, zbyciu pięciu działek (obręb „Śródmieście”) i dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Kilińskiego 7 oraz jednego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 8.

Ponadto radni przyjęli plan pracy Rady Miasta i jej Komisji na rok 2022 oraz zajęli stanowisko w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Skip to content