Park Nauki Torus w Ciechanowie zachęca dzieci i młodzież do rozwoju zainteresowań i pogłębiania wiedzy z zakresu ekologii, nowoczesnych technologii, urbanistyki i architektury. W ramach projektu „SPINaj naukę” rozstrzygnięto konkurs „Ekologiczne miasta przyszłości”, w którym głównymi nagrodami są m.in. klocki z serii LEGO.

Konkurs polegał na zbudowaniu modelu miasta, które jest wolne od wszelkich zanieczyszczeń lub stworzenia modelu robota, który rozwiązuje jeden z problemów ekologicznych takich jak: sprzątanie odpadów na lądzie lub w wodzie, smog i zanieczyszczenie powietrza, zbyt mały udział recyklingu w produkcji, za duże zużycie wody i źródła energii, emitujące dużą ilość gazów cieplarnianych. W konkursie udział mogły wziąć dzieci w wieku od 7 do 16 lat.

Prace można było wykonać z klocków, które każdy ma w domu lub z materiałów pochodzących z recyklingu. Do pracy należało dołączyć planszę z opisem funkcjonowania ekologicznego miasta lub działań, jakie mogą wykonywać skonstruowane roboty.

Na konkurs zorganizowany przez Park Nauki Torus wpłynęły łącznie 24 prace. Jury oceniało je w dwóch kategoriach tj. makiety miast przyszłości oraz roboty rozwiązujące problemy ekologiczne. Miasta przyszłości przedstawione przez uczestników konkursu to bez wątpienia miejsca, w których chciałby żyć każdy z nas. W większości prac pojawiały się panele fotowoltaiczne, lampy solarne, miejsca do segregacji odpadów, zielone dachy, zbiorniki retencyjne, filtry powietrza oraz pojazdy elektryczne. Pojawiały się także nowatorskie rozwiązania, które w przyszłości mogłyby być wdrażane.  Ciekawym rozwiązaniem były przydomowe „przepompownie śmieci”, czyli instalacje w których śmieci byłyby przesyłane wprost z domów mieszkańców do zakładów recyklingowych. Pojawiały się równiez pomysły na ekologiczne paliwo pochodzące z przetworzonych ścieków.

Dla wielu uczestników konkursu ważnym problemem ekologicznym, który wymaga rozwiązania było zbieranie i segregacja odpadów. Większość zaprojektowanych robotów rozwiązywało właśnie ten problem. Roboty przyszłości były wyjątkowo futurystyczne zarówno w wyglądzie, jak i zastosowanych technologiach. Pojawiały się projekty robotów przetwarzające smog na energię elektryczną, robot przetwarzający śmieci w kwiaty, a nawet robo-dzik, który segreguje śmieci, flituje powietrze i wyrzuca bomby kwiatowe.

– Wybór najlepszych prac nie był łatwy. Nagradzając uczestników, jury z jednej strony doceniło prace  atrakcyjne pod względem wizualnym, które wymagały od uczestników ogromnego zaangażowania oraz poświęcenia wielu godzin pracy. Jednocześnie równie  ważnym elementem były kwestie związane z ekologią i nowatorskim podejściem do tematu – mówi Marzena Lentowszczyk, kierownik Parku Nauki Torus w Ciechanowie.

Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody, min. z serii LEGO. Z uwagi na duże zainteresowanie miasto zwiększyło łączną pulę nagród z 1800 zł do blisko 3000 zł.

Główne nagrody w kategorii makiet miasta przyszłości otrzymali:
Julia Gajewska – 14 lat
Klaudia i Kamil Wróblewscy – 12 lat / 8 lat
Albert Łepkowski – 10 lat

Główne nagrody w kategorii robotów otrzymali:
Marcelina Przęzak – 7 lat
Antonina Puczyńska – 11 lat
Michał Wdowiński – 14 lat

Autorzy pozostałych prac w obu kategoriach również zostaną nagrodzeni.

Projekt „SPINaj naukę” jest efektem współpracy Parku Nauki Torus ze Stowarzyszeniem Społeczeństwo i Nauka SPiN oraz 11 instytucjami działającymi w kraju, w tym m.in. Centrum Nauki Kopernik, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Fundacją Uniwersytet Dzieci i Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Na realizację projektu miasto pozyskało ponad 62 tys. zł.

Grafika z informacją o dofinansowaniu przedsięwzięcia przez Ministra Edukacji i Nauki oraz o instytucji realizującej Stowarzyszeniu Społeczeństwo i Nauka SPiN.z

Skip to content