Dziś (22 kwietnia) z okazji obchodów Dnia Ziemi miasto udostępnia internetową wyszukiwarkę odpadów, która pomoże w prawidłowej segregacji. Przed ratuszem będą również rozdawane ekologiczne torby wielokrotnego użytku. Akcja „Otwórz się na segregację!” ma na celu promowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców na temat selektywnej zbiórki odpadów.

Akcja Urzędu Miasta wpisuje się w coroczne obchody Dnia Ziemi. Święto obochodzone jest w wielu krajach od ponad 50 lat. Prowadzone są m.in. akcje ekologiczne, których celem jest poprawa jakości środowiska naturalnego.

22 kwietnia na placu Jana Pawła II przed ratuszem odbędzie się akcja „Otwórz się na segregację!”. Bezpłatne torby wielokrotnego użytku będą rozdawane od godziny 14.00 do wyczerpania zapasów. Uprawnionymi do ich otrzymania będą mieszkańcy Ciechanowa, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w których imieniu obowiązek ten wykonał zarządca nieruchomości (tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, administrator) i jednocześnie nie posiadają zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Jedna torba wielokrotnego użytku przysługuje dla jednej nieruchomości zamieszkałej, a w przypadku zabudowy wielolokalowej – dla jednego lokalu mieszkalnego.

Od dziś mieszkańcy mogą też korzystać z internetowej wyszukiwarki odpadów. Przy użyciu komputera lub telefonu można łatwo i wygodnie sprawdzić, do jakiego pojemnika należy wyrzucić drobne przedmioty codziennego użytku, jak np. puszki po napojach, opakowania po żywności czy kosmetykach. Wyszukiwarka pomaga też dowiedzieć się, gdzie oddać zużytą ładowarkę do telefonu, akumulator samochodowy, armaturę czy dywan. Narzędzie będzie pomocne także dla osób, które prowadzą przydomowe kompostowniki i nie mają pewności, czy dany odpad powinien być wyrzucony do odpadów zmieszanych czy kompostowanych.

Wyszukiwarka została stworzona w odpowiedzi na pytania mieszkańców zainteresowanych właściwą segregacją odpadów. Segregacja odpadów jest nie tylko ustawowym obowiązkiem, ale także wyrazem odpowiedzialności za środowisko naturalne i ochroną naszej planety.

Narzędzie jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta https://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/wyszukiwarka_odpadow, a także w aplikacji Miasto Ciechanów (do pobrania na telefony komórkowe).

Właściwa segregacja odpadów pomaga ograniczyć nie tylko koszty, ale też ilość śmieci, które trafiają na przepełnione składowiska. Umożliwia też wytwarzanie nowych produktów z wysegregowanych odpadów.

Ciechanów jest pierwszym miastem w Polsce, w którym na stałe zamontowano nowoczesne, inteligentne i bezdotykowe pojemniki do segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej, które pozwalają m.in. kontrolować selektywną zbiórkę odpadów. Innowacyjny System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO) został wdrożony na stałe na osiedlu „Płońska”. Za projekt „T-MASTER Inteligentne pojemniki na odpady – ciechanowska rewolucja dla polskiej gospodarki odpadami” miasto otrzymało nagrodę w konkursie Innowacyjny Samorząd 2020, organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.

Skip to content