Ekspertyza dotycząca uszkodzenia Mostu 3 Maja wykazała, iż doszło do wymontowania przez osobę trzecią elementu łożyska z konstrukcji mostu. Szacowany koszt naprawy to ok. 500 tys. zł. Zostanie ona niezwłocznie zlecona przez miasto po przeprowadzeniu niezbędnych procedur formalnych. Dodatkowo elewacja mostu będzie oczyszczona i pomalowana. Ruch kołowy prawdopodobnie zostanie wznowiony w drugiej połowie lipca. Miasto równocześnie wprowadzi ograniczenie masy pojazdów mogących przejeżdżać przez most do 3,5 tony, z dopuszczeniem ruchu autobusów komunikacji miejskiej.

6 maja br. stwierdzono obniżenie wschodniej krawędzi pomostu, co objawiło się powstaniem na jezdni uskoku o zmiennej wysokości miejscowo przekraczającej 80 mm. Zniszczeniu uległo urządzenie dylatacyjne i fragment południowo-wschodniego cokołu na krańcu mostu. Stwierdzono, że przemieszczenia spowodowane są brakiem poduszki elastomerowej wchodzącej w skład południowo-wschodniego łożyska mostu. W wyniku usunięcia wkładki elastomerowej obiekt oparł się na dolnej krawędzi cokołu znajdującego się na końcu wezgłowia łuku. A następnie, po ścięciu dolnego naroża cokołu, dźwigar południowy oparł się na dolnej blasze kotwiącej łożyska, powodując zwichrowanie ustroju niosącego i uszkodzenie wszystkich łożysk. Bezpośrednią przyczyną awarii było oddziaływanie człowieka. Dla wymontowania łożyska potrzebne było oddziaływanie dużej siły działającej na boczną powierzchnię łożyska.

Likwidacja awarii polegać będzie na podniesieniu poprzecznicy wschodniej do poziomu docelowego przy pomocy pras hydraulicznych, wykonaniu stabilnego podparcia poprzecznicy umożliwiającego zabranie pras i wykonanie demontażu łożysk, napraw konstrukcji, wykonanie ciosów podłożyskowych oraz montażu nowych łożysk garnkowych o nośności 3000 kN. Wymianie zostaną poddane wszystkie łożyska na obiekcie. Szacowany koszt naprawy to ok. 500 tys. zł. Miasto niezwłocznie rozpoczyna procedury formalne związane z wyłonieniem wykonawcy. Środki finansowe na ten cel będą pochodziły z rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe. Przy okazji prac naprawczych zostaną także zrealizowane działania polegające na odnowieniu elewacji Mostu 3 Maja, tj. jego oczyszczenie i pomalowanie.

Czas potrzebny na realizację naprawy wraz z procedurami o charakterze formalnym to ok. 9 tygodni. Jak wskazano, należy wymienić wszystkie łożyska, a szacunkowy czas samej ich produkcji to blisko 2 tygodnie. Władze miasta podjęły równocześnie decyzję o zmianie organizacji ruchu, która wejdzie w życie po naprawie mostu. Przejazd przez most będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów o masie do 3,5 tony, tj. samochodów osobowych. Po moście będą mogły również przemieszczać się autobusy komunikacji miejskiej. Obecny stan techniczny mostu nie stanowi zagrożenia dla ruchu pieszego, który do momentu rozpoczęcia prac naprawczych cały czas jest dopuszczony. Ruch samochodów o ograniczonym tonażu zostanie umożliwiony prawdopodobnie w drugiej połowie lipca.

Wnioski z przeprowadzonych badań zostaną jeszcze w tym tygodniu przekazane przez miasto ciechanowskiej policji celem znalezienia sprawcy dokonanych zniszczeń.

Skip to content