Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego wyłoniono kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie. Od 1 września 2021 r. stanowisko to obejmie nauczyciel dotychczas pełniący obowiązki dyrektora.

Kandydatura Andrzeja Niestępskiego, który pełni obowiązki dyrektora szkoły od blisko 2 lat, została zaakceptowana przez komisję konkursową 9 lipca. W postępowaniu konkursowym wpłynęła jedna oferta. Wyniki postępowania komisji konkursowej zostały zaakceptowane przez prezydenta 12 lipca.

Nowy dyrektor będzie pełnił funkcję przez 5 lat.

Skip to content