Dzięki oszczędnościom w budżecie miasta możliwa będzie realizacja kolejnej inwestycji drogowej jeszcze w tym roku. Planowana przebudowa drugiej części ul. Dygasińskiego obejmie wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika i zjazdów z kostki. 

W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie odcinek ul. Dygasińskiego pomiędzy ul. Kargoszyńską i pętlą miejską. To około 300 metrów bieżących. Powstanie kanalizacja deszczowa, przyłącza sanitarne, chodnik z kostki brukowej oraz nowe zjazdy indywidualne do posesji, a teren przyległy do drogi będzie zagospodarowany zielenią. Wykonane będzie też oznakowanie poziome i pionowe.

– Oszczędności po postępowaniach przetargowych umożliwiły nam dodanie nowego zadania do tegorocznego budżetu. Wybraliśmy inwestycję drogową, na którą mamy gotową dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę i którą zdążymy zrealizować do końca roku. To też kontynuacja już wykonanej wcześniej pracy w tym obszarze – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

To drugi etap przebudowy ul. Dygasińskiego. Pierwszy (od ul. Prusa w kierunku rowu) został zakończony w 2016 roku.

Realizowana przez miasto inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania mieszkańców oraz użytkowania terenów przyległych.

Dziś wszczęto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac. Oferty można składać do 16 lipca 2021 r. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod linkiem: https://bip.umciechanow.pl/zamowienia_publiczne/powyzej_30/324.html

Skip to content