Prezydent miasta przyznał dotacje na zorganizowanie wypoczynku dzieciom z Ciechanowa w okresie wakacji. Środki finansowe na realizację zadania publicznego otrzyma 7 organizacji. Dzieci wyjadą nad Bałtyk, w góry i na Mazury. Te, które zostaną w Ciechanowie będą mogły uczestniczyć w zajęciach sportowych i edukacyjnych w ramach półkolonii.

Środki zostały przyznane 7 organizacjom pozarządowym, które złożyły propozycje organizacji wypoczynku dla dzieci w ramach otwartego konkursu ofert.

Znalazły się wśród nich działające w mieście kluby sportowe, które nie tylko trenują zawodników, ale także wspierają rodziców i opiekunów w prawidłowym rozwoju fizycznym i psychicznym ich pociech, organizując regularne treningi dla dzieci i młodzieży.

Ciechanowski Klub Karate Kyoukushin zorganizuje „Letnią Szkołę Karte Dąbki 2021”. To dwa turnusy nad morzem, na które pojedzie 30 dzieci z Ciechanowa w wieku od 7 do 17 lat. Miasto dofinansuje wyjazd kwotą 6 tys. zł.

Młodzi ciechanowianie będą mogli pojechać także w góry. Miejskie Ognisko TKKF „Promyk” w Ciechanowie zabierze 20 podopiecznych na obóz sportowo-rekreacyjny do Zakopanego. Dofinansowanie realizacji zadania przez miasto wynosi 12 tys. zł. Pierwszeństwo w skorzystaniu z oferty będą miały dzieci pochodzące z rodzin ubogich, zagrożone wykluczeniem społecznym, dla których obóz będzie stanowił jedyną okazję do wypoczynku letniego poza domem.

Trzeci wyjazd wakacyjny dla dzieci z miasta zorganizuje LKS Matsogi Ciechanów, który zabierze młodych uczniów na Letnią Akademię Taekwon-do na Mazurach. Turnusy dla 50 dzieci miasto dofinansuje kwotą 7 tys. zł.

Na terenie Ciechanowa letni wypoczynek zorganizują 3 kluby piłkarskie: Miejski Klub Sportowy Ciechanów, Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej OLIMP Ciechanów i Akademia Piłkarska Ciechanów. Każdy z nich otrzyma na ten cel 2,5 tys. zł. Kluby zorganizuą półkolonie, łączące sport z rekreacją.

Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie po raz kolejny otrzyma wsparcie miasta w organizacji wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Półkolonie dla 60 dzieci będą odbywały się w siedzibie PCK. Ratusz przeznaczy na ten cel 7,5 tys. zł.

Na organizację letniego wypoczynku w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia miasto przeznaczy 40 tys. zł.

W otwartym konkursie ofert udział mogły wziąć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycje złożone przez oferentów zostały poddane ocenie merytorycznej i zarekomendowane prezydentowi przez komisję opiniującą, złożoną z przedstawicieli prezydenta oraz organizacji pozarządowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizatorów wypoczynku dla dzieci z Ciechanowa, w okresie realizacji zadania ujęto również czerwiec. Pozwoli to organizacjom na uwzględnienie w kosztach także działań przygotowawczych.

Skip to content