Na skrzyżowaniu ulic Mleczarskiej i Mazowieckiej powstanie sygnalizacja świetlna. Dziś firma Sofidel Poland Sp. z o.o. przekazała miastu darowiznę w wysokości 300 tys. zł, która umożliwi realizację inwestycji. Aktualnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy prac.

Inwestycja ma na celu poprawę komunikacji i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na skrzyżowaniu, na którym często zdarzają się kolizje drogowe, także z udziałem pieszych. Budowa dynamicznie dostosowującej się do natężenia ruchu sygnalizacji pozwoli na poprawę jego płynności i rozładowanie ruchu od strony ul. Mazowieckiej.

Mieszcząca się przy ul. Mleczarskiej w Ciechanowie firma Sofidel Poland Sp. z o. o. przekazała dziś Gminie Miejskiej Ciechanów darowiznę w wysokości 300 tys. zł. Pieniądze umożliwią realizację inwestycji.

– W swojej działalności biznesowej Sofidel przykłada bardzo dużą wagę do stosowania najwyższych standardów. Odpowiedzialność naszej firmy za bezpieczeństwo i zdrowie pracowników wykracza też poza teren samego zakładu pracy. Darowizna na rzecz miasta na podniesienie standardów bezpieczeństwa na skrzyżowaniu, z którego korzysta rosnąca wraz z rozwojem firmy liczba pracowników jest wyrazem naszej troski. Cieszymy się, że będzie ono służyło również całej społeczności lokalnej – zaznaczyła Hanna Konopko-Kotarba, Krajowy Dyrektor Operacyjny Sofidel Poland Sp. z o.o.

– Realizujemy tę inwestycję w odpowiedzi na wnioski mieszkańców, ale też w oparciu o analizę sytuacji w terenie. Na skrzyżowaniu dochodziło niestety do wielu wypadków. Dzięki wspólnemu działaniu miasta i lokalnego przedsiębiorstwa uda się podnieść poziom bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych, w tym wielu mieszkańców dzielnicy Przemysłowej – powiedziała Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanowa Iwona Kowalczuk.

Prace będą wykonane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w minionym roku. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym do ratusza wpłynęły cztery oferty. Po przeprowadzeniu oceny formalnej wybrana zostanie firma, która zrealizuje prace w terminie 120 dni od podpisania umowy.

Skip to content