Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie wzbogaci zbiory mieszczącego się w Krzywej Hali Oddziału Zbiorów Naukowych i Regionalnych, a także biblioteki głównej oraz filii na terenie miasta o specjalne wydania książek ułatwiające czytanie osobom z dysfunkcjami wzroku. We wszystkich placówkach bibliotecznych udostępnione zostaną też audiobooki. Inicjatywa MBP otrzymała dotację ze środków Fundacji PZU.

„Czytanie bez barier – książki z Wielkimi Literami i Audiobooki w bibliotece” to inicjatywa MBP, której celem jest wsparcie seniorów oraz osób z dysfunkcjami wzroku mieszkających w Ciechanowie.

W każdej z placówek biblioteki na terenie miasta znajdzie się odpowiednio oznaczony regał z książkami. Będą na nim umieszczone specjalne wydania książek z powiększoną czcionką.

Siedziba główna biblioteki i jej wszystkie filie zostaną też zaopatrzone w audiobooki, które umożliwią słuchanie nagrań wybranych lektur.

Oddział Zbiorów Naukowych i Regionalnych mieści się w Krzywej Hali (plac Piłsudskiego 1). Na terenie miasta zlokalizowane są jeszcze 4 placówki biblioteczne: Biblioteka Główna na ul. Batalionów Chłopskich 15 (osiedle Aleksandrówka) oraz filie   na ul. Kicińskiego 21/23 (osiedle Kargoszyn), ul. Sempołowskiej 19 (osiedle Śmiecin) i ul. Reutta 13 (osiedle 40-Lecia).

Realizacja projektu w Ciechanowie jest możliwa dzięki dotacji pozyskanej przez MBP ze środków Fundacji PZU. Celem działającej od 2004 r. fundacji jest promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Skip to content