W związku z trwającą przebudową ul. Bartołda od 16 do 19 kwietnia wystąpią utrudnienia dla kierowców na części pętli miejskiej. Na odcinku od ul. Kargoszyńskiej do ul. Dygasińskiego wyłączony z ruchu będzie jeden pas. Wprowadzone zostanie dodatkowe oznakowanie.

W ramach przebudowy ul. Bartołda wykonywane będzie włączenie nowego odcinka kanalizacji deszczowej do pętli miejskiej.

Wykonawca prac budowlanych wprowadzi dodatkowe, tymczasowe oznakowanie robót. Jeden pas ruchu zostanie czasowo wyłączony z ruchu. Kierowcy są proszeni o szczególną ostrożność i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.

16 kwietnia prace mogą być realizowane do późnych godzin nocnych.

W ramach prowadzonej przez miasto inwestycji powstanie nowa nawierzchnia, chodniki, wybudowane będzie odwodnienie i oświetlenie. Na szerokości 5 m wykonana będzie nowa nawierzchnia z asfaltu. Po obu stronach jezdni powstaną chodniki z kostki oraz zjazdy na posesje. Teren przyległy obsiany będzie trawą. Wybudowane będzie też oświetlenie. Zamontowanych zostanie 5 słupów i 5 opraw.

Prace zakończą się w ostatnim kwartale 2021 r. Są realizowane w odpowiedzi na wnioski mieszkańców ze spotkań osiedlowych z prezydentem.

Na ten rok przewidziano również modernizację innej drogi znajdującej się na osiedlu „Kargoszyn”: ul. Andersena.

Skip to content