Po przerwie spowodowanej pandemią Ciechanowska Rada Seniorów wraca do pracy. Od września jej dyżury i posiedzenia będą odbywać się w Kamienicy przy ul. Warszawskiej 18. W odrestaurowanym przez miasto budynku stworzone zostały pomieszczenia dedykowane klubom seniorów.

Seniorzy chcący podzielić się swoimi sprawami będą mogli spotkać się z przedstawicielem Ciechanowskiej Rady Seniorów we wtorki między godz. 13.00 a 15.00. W budynku Kamienicy Warszawska 18 odbywać się będą comiesięczne posiedzenia Rady.

Rada Seniorów reprezentuje środowiska senioralne i jest głosem doradczym dla samorządu w sprawach dotyczących osób dojrzałych. Jej kadencja trwa 3 lata. Członkowie wchodzący w skład pierwszej Rady zostali wybrani podczas głosowania w kwietniu 2016 roku. Kolejne wybory odbyły się w 2019 roku.

Skip to content