Miasto udzieli wsparcia ciechanowskim przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w wyniku rządowych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Branża gastronomiczna zostanie zwolniona z ponoszenia opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu ich sprzedaży.

Z oświadczeń złożonych do ratusza przez restauratorów wynika, że ich obroty w 2020 r. w wyniku sprzedaży alkoholi zmalały w stosunku do 2019 r. o blisko 60%.

Władze miasta Ciechanów stoją na stanowisku, iż zakazywanie prowadzenia działalności restauratorom na podstawie rządowego rozporządzenia jest nielegalne, co potwierdzają orzeczenia sądów administracyjnych w zakresie stosowania przepisów tegoż rozporządzenia przez policję oraz sanepid.

 Umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej przy zachowaniu reżimu sanitarnego dałoby szansę na prowadzenie i utrzymanie biznesu, zatrudnianie pracowników oraz opłacanie opłat i podatków – pisze w uzasadnieniu do projektu uchwały wprowadzającej zwolnienie prezydent Krzysztof Kosiński.

Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku wniesienia pierwszej raty opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wymagalnej do dnia 31 stycznia 2021 r. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty zostanie ona zwrócona. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorców jednorazowo opłaty za cały 2021 rok zwrotowi będzie podlegała 1/3 części wniesionej opłaty. Termin na wniesienie drugiej oraz trzeciej raty opłaty zostanie przedłużony do 31 października 2021 r. W przypadku utrzymania przez rząd dalszego zakazu działalności dla branży gastronomicznej miasto rozszerzy zwolnienie na kolejne raty.

Uchwała w tej sprawie będzie procedowana na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ciechanów 1 lutego br. o godz. 16.00, która odbędzie się zdalnie w formule wideokonferencji.

Skip to content