Urząd Miasta wraz z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych organizuje po raz kolejny świąteczną akcję, w ramach której za makulaturę lub elektrośmieci mieszkańcy Ciechanowa będą mogli otrzymać naturalną choinkę w doniczce. Akcja rozpocznie się 15 grudnia i będzie trwała do wyczerpania zapasów drzewek.

Za co najmniej 20 kg makulatury lub 20 kg elektrośmieci można odebrać żywe drzewko. W tym roku dla mieszkańców Ciechanowa przygotowanych będzie 600 świerków serbskich o wysokości 1,20 do 1,40 cm w donicach.

Aby odebrać drzewko należy dostarczyć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Gostkowskiej 83 w godz. 8.00-18.00. Odpady będą następnie ważone, a rośliny będzie można odbierać w innej części PSZOK przy tej samej ulicy. Dla jednego gospodarstwa domowego można odebrać jedną choinkę.

Akcja rozpocznie się 15 grudnia. Drzewka będą dostępne do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do 17 grudnia.

Świąteczne drzewka będą mogły odbierać osoby fizyczne będące mieszkańcami Ciechanowa, nieprowadzące działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania choinki jest dostarczenie do PSZOK 20 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub makulatury oraz wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

W poprzednich latach akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Władze miasta oraz zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych podkreślają, że poprzez tego typu inicjatywy zwracają uwagę mieszkańców na kwestie edukacji w zakresie gospodarowania odpadami, konieczność segregowania odpadów oraz na promocję działań proekologicznych.

Szczegóły akcji dostępne są na stronie internetowej: https://bip.umciechanow.pl/baza_rejestrow_urzedowych/zarzadzenia_prezydenta/1732021/uc:2867.

Skip to content