Został tylko nieco ponad jeden dzień oddanie głosu w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Mieszkańcy całego województwa do 10 października mogą sami wybierać przedsięwzięcia, na realizację których samorząd Mazowsza przeznaczy 25 mln zł. Można oddać dwa głosy: na projekt podregionalny i na ogólnowojewódzki. Głosowanie odbywa się poprzez stronę bom.mazovia.pl

Do głosowania zakwalifikowanych zostało aż 114 projektów. Do wyboru jest 29 projektów ogólnowojewódzkich. Pozostałe podzielone zostały na 9 podregionów. Wśród nich są projekty związane bezpośrednio z Ciechanowem:

  1. „Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – budowa siłowni plenerowej”. Poza wybudowaniem siłowni projekt zakłada też utworzenie parkingu przy szpitalu i postawienie ogrodzenia. Wartość projektu to ponad 80 000 zł.
  2. „Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski.”. Ten projekt zakłada powstanie nowoczesnej pracowni wyposażonej w symulator jazdy samochodem wyposażony m.in. w hełm diar, gdzie kierowca porusza się po Ciechanowie. Wartość projektu to 415 800 zł.
  3. „Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ciechanowskiego. Jest to propozycja organizacji cyklu zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na budowanie relacji i odbudowywanie więzi społecznych zaburzonych w konsekwencji pandemii COVID-19. Koszt jego realizacji to 200 000 zł.

Pełna lista projektów poddanych pod głosowanie znajduje się na stronie www.bom.mazovia.pl.

Każdy mieszkaniec Mazowsza może oddać dwa głosy – jeden na projekt ogólnowojewódzki i jeden na podregionalny.

– Budżety obywatelskie dają mieszkańcom realną możliwość współdecydowania o tym, na jakie inwestycje i zadania rozdysponowywane są środki finansowe. To oddolne inicjatywy, często niebanalne pomysły, ale też zadania, których realizacja jest kluczowa dla mieszkańców subregionów – zaznaczył prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Głosować można do 10 października na www.bom.mazovia.pl. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można za pośrednictwem platformy internetowej z telefonu lub komputera. Osoby nieposiadające telefonów lub komputerów mogą oddać głos w siedzibie urzędu marszałkowskiego i w jego delegaturach. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny.

W ubiegłorocznej edycji BOM zagłosowało 37 880 osób.

Wyniki tegorocznej edycji zostaną ogłoszone do 15 października br. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2022 r. Na ten cel władze regionu zarezerwowały 25 mln zł.

Skip to content