33 projekty będą walczyły o realizację w kolejnej już edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na zaopiniowane pozytywnie przez komisję projekty będzie można głosować od 1 do 28 lutego.

Podobnie jak w latach poprzednich, większość zgłoszonych propozycji stanowią tzw. projekty twarde, dotyczące miejskiej infrastruktury. 7 wniosków z kategorii „miękkich” odnosi się do zajęć sportowych, szkoleń i wydarzeń kulturalnych.

1 lutego ruszy głosowanie, w którym będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Ciechanowa. Głosować będzie można internetowo poprzez stronę https://bo.umciechanow.pl/glosowanie/zaglosuj oraz papierowo w ratuszu. Urna będzie ustawiona w Urzędzie Miasta (pl. Jana Pawła II 6, pok. nr 4, w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku). Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. W przypadku formy papierowej przy urnie obecny będzie urzędnik, któremu należy okazać dowód tożsamości. Głosować można tylko raz.

Na osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt (wartość do 100 tys. zł). Do realizacji przeznaczone będą również najpopularniejsze projekty ogólnomiejskie, które zdobędą najwięcej głosów. Po zakończeniu głosowania opublikowana zostanie oddzielna lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji.

W przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt. Realizacja projektu ogólnomiejskiego twardego jest możliwa od 400 głosów. Kolejność projektów ogólnomiejskich została ustalona w wyniku losowania.

– Z roku na rok mamy coraz lepsze projekty pod względem merytorycznym i formalnym. Stąd w tym roku tak mała liczba zgłoszeń, które zostały odrzucone przez komisję oceniającą. Co ważne, realizujemy w Ciechanowie budżet obywatelski nawet w tych obecnych trudnych czasach, kiedy wiele sąsiednich miast odpuściło i z uwagi na oszczędności nie podejmuje się realizacji projektów wybranych w głosowaniu mieszkańców. My stawiamy na oddolne inicjatywy, które konsekwentnie wdrażamy, a przede wszystkim widać ich efekty – mówi prezydent Krzysztof Kosiński.

Wyniki głosowania będą ogłoszone w marcu. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do budżetu miasta i będą realizowane w 2021 r. Łącznie do ratusza wpłynęło 39 projektów. Odrzucono 5 projektów zaopiniowanych przez komisję negatywnie, na co wnioskodawcy nie wnieśli odwołania. Jeden projekt został odrzucony z przyczyn formalnych po wniesieniu odwołania.

Lista projektów poddanych pod głosowanie:

PROJEKTY OSIEDLOWE

ALEKSANDRÓWKA

 1. Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4.
  Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki na drodze dojazdowej do budynków ul. Sikorskiego 4a, Witosa 19, 19a, 19 b – wjazd od strony ul. Sikorskiego pomiędzy blokami 2 i 4. Przebudowa zakłada m.in. poszerzenie drogi od strony budynku Sikorskiego 4, usunięcie płyt betonowych oraz utworzenie zatoki parkingowej na 9 miejsc. Przewidziana jest też zmiana organizacji ruchu.
  Koszt: 100 000 zł
  Pomysłodawca: Michał Kiszkurno

ALEKSANDRÓWKA II

 1. Zielona górka – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie.
  Założeniem projektu jest wymiana zużytego sprzętu i doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia. Kosztorys obejmuje montaż między innymi dżungli, bujaka, domku interaktywnego. Przewidziana jest również wymiana nawierzchni.
  Koszt: 100 000 zł
  Pomysłodawca: Przemysław Łuniewski

BLOKI

 1. Zielone Tarasy na Blokach” – modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19, 21, 23, 25.
  Projekt ma na celu przywrócenie estetyki i poprawienie wyglądu terenów wokół czterech budynków mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia. Kosztorys obejmuje min. zakup i montaż małej architektury, uporządkowanie terenów zielonych i wprowadzenie nowych nasadzeń, remont chodników, remont nawierzchni.
  Koszt: 100 000 zł
  Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka, Przemysław Szymański
 2. Bezpieczne „Bloki”.
  Projekt zakłada montaż dwóch radarów z wyświetlaczem prędkości rzeczywistej. Pierwszy wyświetlacz pokazywałby prędkość kierowców jadących od skrzyżowania z ul. 17 Stycznia w kierunku ul. Sienkiewicza.  Drugi wyświetlacz pokazywałby prędkość kierowców jadących od skrzyżowania ul. Tatarskiej w kierunku ul. Sienkiewicza.
  Koszt: 35 916 zł
  Pomysłodawca: Karol Makijonko
 3. Spełniamy dziecięce marzenia – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciechanowie.
  Założeniem projektu jest modernizacja przyprzedszkolnego placu zabaw – usunięcie starych zabawek i instalacji w ich miejsce bezpiecznych urządzeń zabawowych i mini parku linowego.
  Koszt: 95 900 z
  Pomysłodawca: Katarzyna Paprocka

KWIATOWE

 1. Wiaty przystankowe na osiedlu „Kwiatowe”.
  Projekt zakłada montaż 6 wiat przystankowych na terenie osiedla „Kwiatowe”: 1 sztuka przy ul. Starowiejskiej, 2 sztuki przy ul. Śmiecińskiej, 2 sztuki przy ul. Wesołej i 1 sztuka przy ul. Kwiatowej.
  Koszt: 99 115,86 zł
  Pomysłodawca: Rafał Porębski

PŁOŃSKA

 1. Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – I Etap.
  Głównym założeniem projektu jest modernizacja istniejącego, zaniedbanego parkingu przy ul. Reutta. Kosztorys zakłada wymianę nawierzchni na nakładkę bitumiczną, wymianę krawężników i malowanie pasów postojowych dla około 20 samochodów, usunięcie budki wartowniczej i ustawienie koszy na śmieci.
  Koszt: 100 000 zł
  Pomysłodawca: Anna Smolińska, Lena Koniecka

PODZAMCZE

 1. Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulic Parkowej i Zielonej.
  Celem projektu jest ułożenie powierzchni amortyzującej oraz wymiana na nowe  starych urządzeń zabawowych i piaskownicy. Kosztorys obejmuje również odnowienie ogrodzenia.
  Koszt: 100 000 zł
  Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski
 2. Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Andrzeja Kmicica.
  Projekt zakłada budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych na osiedlu Podzamcze przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Andrzeja Kmicica.
  Koszt: 100 000 zł
  Pomysłodawca: Paweł Malinowski

PRZEMYSŁOWE

 1. Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca – edukacja metodą daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie.
  Projekt polega na wdrożeniu w Miejskim Przedszkolu nr 8 planu daltońskiego jako innowacji pedagogicznej, w ramach której organizowany będzie proces edukacji. Kosztorys zakłada zakup tablic daltońskich, doposażenie sal, zakup literatury i zestawu multimedialnego.
  Koszt: 26 830 zł
  Pomysłodawca: Ann Kłyszejko

SŁONECZNE

 1. Oświetlenie uliczne ul. Kolonijnej w Ciechanowie.
  Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej i montaż 10 opraw oświetleniowych przy ul. Kolonijnej.
  Koszt: 100 000 zł
  Pomysłodawca: Marzena Serwan
 2. Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami.
  Założeniem projektu jest wykonanie modernizacji ul. Kolonijnej. Kosztorys obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie potrójnego powierzchniowego utrwalenia ulicy emulsją asfaltową i grysami.
  Koszt: 100 000 zł
  Pomysłodawca: Emil Świszcz

ŚRÓDMIEŚCIE

 1. Rewitalizacja terenu za Hala Pułtuska – I etap.
  Głównym założeniem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej, uporządkowanie terenu i nowe nasadzenia, wyznaczenie nowych miejsc parkingowych.
  Koszt: 100 000 zł
  Pomysłodawca: Jolanta Przybyłowska
 2. „Eko-przedszkolaki” – modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie.
  Projekt zakłada modernizację terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 1 przy ul. Nadfosnej 12. Kosztorys zakłada stworzenie „Eko-grupy” – miejsca do prowadzenia zajęć plenerowych z dziećmi w przedszkolu. Zakres obejmuje montaż stacji meteorologicznej, stołów w kształcie koła wraz z ławkami oraz doposażenie placu zabaw w zestawy sprawnościowe, tablicę kredową, piaskownicę i bujaki.
  Koszt: 99 829,2 zł
  Pomysłodawca: Joanna Chełmińska

ZACHÓD

 1. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask.
  Głównym celem projektu jest odnowienie placu zabaw przy SP 7. Zakłada wymianę zniszczonych urządzeń zabawowych i zakup 6 nowych urządzeń: lokomotywy, bujaka, huśtawki rodzinnej, równoważni, sześciokątu i zjeżdżalni. Przewidziana jest też renowacja piaskownicy i naprawa nawierzchni poliuretanowej.
  Koszt: 91 600 zł
  Pomysłodawca: Beata Kurek

Dla osiedli: Kargoszyn i Powstańców Wielkopolskich nie zgłoszono projektów.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

 1. „Niebieski Ciechanów” – Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
  Założeniem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie”. Miejsce imprezy to plac Jana Pawła II i Hala Sportowa przy ul. Kraszewskiego. W ramach imprezy plenerowej odbędzie się Niebieski Maraton Zumby, Niebieski Turniej Szachowy.
  Koszt: 30 000 zł
  Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak
 2. Ciechanów – moje bezpieczne miasto – zakup urządzeń do ratowania ludzkiego życia.
  Założeniem projektu jest m.in. zakup minimum 10 automatycznych defibrylatorów AED wraz z kapsułami ochronnymi. W kosztorysie ujęto też oznakowanie ulic tabliczkami, promocję, serwis urządzeń.
  Koszt: 100 000 zł
  Pomysłodawca: Mariusz Grodecki.
 3. Trampolinowy plac zabaw.
  Projekt dotyczy montażu kompleksu trampolin ziemnych w sąsiedztwie pumptracku i skateparku.
  Koszt: 195 000 zł
  Pomysłodawca: Artur Trzciński
 4. „TPD BAJECZNY” Etap I – remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
  Założeniem projektu jest remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
  Koszt: 164 651,07 zł
  Pomysłodawca: Alicja Gąsiorowska
 5. FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy.
  Projekt zakłada budowę kompleksu z elementami linowymi, wspinaczkowymi oraz zestawem 2 trampolin ziemnych i bezpieczną nawierzchnią na terenie osiedla Zachód. Kompleks zlokalizowany zostanie przy rondzie Sybiraków.
  Koszt: 199 999 zł
  Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski
 6. Rozbudowa kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą.
  Celem projektu jest zaprojektowanie i rozbudowanie istniejącej kładki na błoniach zamkowych oraz montaż 10 ławek wraz z koszami na śmieci. Nowa kładka prowadziłaby do ulicy Zielonej.
  Koszt: 200 000 zł
  Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski
 7. Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn.
  Założeniem projektu jest zorganizowanie turniejów piłkarskich, w których wezmą udział chętni mieszkańcy Ciechanowa. Każda drużyna składać się będzie z 15 osób. Uczestnictwo w zawodach będzie bezpłatne. Planowane jest rozegranie 120 meczów piłkarskich w terminie od maja do sierpnia na boisku przy SP 6.
  Koszt: 30 000 zł
  Pomysłodawca: Bartłomiej Zdrojewski
 8. Ciechanowskie Koło Naukowe.
  Projekt zakłada założenie koła naukowego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów (50 spotkań w ciągu roku) rozwijających zainteresowania z zakresu m.in. techniki, matematyki, fizyki, chemii, robotyki. Planowane jest utworzenie 2 grup po 10 osób. Miejsce realizacji projektu to Park Nauki Torus.
  Koszt: 30 000 zł
  Pomysłodawca: Łukasz Niewiadomski
 9. „Od szczypiora do seniora”. Wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP.
  Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach ligi wojewódzkiej dzieci i 1 Ligi seniorów ZPRP, udział w turniejach przygotowawczych drużyny oraz zakup odzieży sportowej.
  Koszt: 30 000 zł
  Pomysłodawca: Piotr Serbista
 10. „Wyraź siebie poprzez sztukę”.
  Projekt jest formą socjoterapii i wsparcia dla dzieci z trudnościami wychowawczymi. Zajęcia będą skierowane do dzieci i młodzieży od 12 do 18 roku życia. Celem jest terapia przez sztukę, w tym nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznawania emocji i sposobów i twórczej ekspresji, nabycia umiejętności pracy w grupie. Projekt przewiduje 9-tygodniowy cykl spotkań, jedna sesja w tygodniu po 120 minut.
  Koszt: 16 200 zł
  Pomysłodawca: Anna Judyta Klep
 11. Bezpieczna Rodzina – zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców.
  Projekt dotyczy przeprowadzenia zajęć rozwijających zdolności fizyczne, poznawcze, socjalne i moralne dzieci od 4 roku życia. Oparty jest na systemie nauczania Takewon-do. Zajęcia trwać będą 30-45 minut w systemie dziecko-rodzic.
  Koszt: 30 000 zł
  Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Michał Korzybski
 12. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – IV etap.
  Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada wydłużenie i utwardzenie ciągów komunikacyjnych oraz montaż elementów małej architektury.
  Koszt: 200 000 zł
  Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
 13. Remont, modernizacja i wyposażenie studia nagraniowego „OMEGA FLEX”.
  Założeniem projektu jest remont i wyposażenie ogólnodostępnego studia nagraniowego w lokalu przy ul. Warszawskiej 10a. Kosztorys obejmuje remont, zakup sprzętu i adaptację akustyczna lokalu oraz wyposażenie i umeblowanie pomieszczeń. Studio będzie otwarte dla wszystkich mieszkańców Ciechanowa.
  Koszt: 200 000 zł
  Pomysłodawca: Dominika Tomkowska
 14. OCR/ Ninja Park Ciechanów.
  Założeniem projektu jest stworzenie przy skateparku konstrukcji OCR/Ninja Park Ciechanów, która umożliwi wszechstronny rozwój kondycji fizycznej mieszkańców. Kosztorys obejmuje zakup i montaż konstrukcji toru, montaż tablicy z regulaminem, bezpiecznej nawierzchni i instalacje monitoringu.
  Koszt: 109 406,08 zł
  Pomysłodawca: Paweł Budzyński
 15. Flowpark Ciechanów.
  Celem projektu jest wybudowanie profesjonalnego parku do uprawiania takich dyscyplin sportu jak kalistenika, crossfit, street workout, OSCR. Lokalizacja parku to ul. Kraszewskiego, teren zielony pomiędzy basenem odkrytym a halą sportową.
  Koszt: 199 260 zł
  Pomysłodawca: Anna Leśniewska
 16. Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów.
  Realizacja projektu ma zapewnić drużynom piłkarskim z terenu Ciechanowa podwyższenie poziomu szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych. Realizacja projektu ma zapewnić opłatę kosztów związanych z obowiązkowym uczestnictwem drużyn piłkarskich w rozgrywkach ligowych, kontraktów trenerów oraz zakup sprzętu sportowego.
  Koszt: 30 000 zł
  Pomysłodawca: Artur Kaczyński
 17. Pokazy i wystawa modelarska w Parku Nauki Torus.
  Projekt polega na organizacji pokazów i wystawy modelarskiej w Parku Nauki Torus. Kosztorys obejmuje zakup namiotu wystawowego, sprzętu nagłaśniającego, stolików i krzeseł.
  Koszt: 11 000 zł
  Pomysłodawca: Krzysztof Kaczorowski
 18. Drzewa dla Ciechanowa – II etap.
  Projekt polega na zakupie, zasadzeniu i pielęgnacji ok. 200 drzew. Drzewa posadzone byłyby w całym mieście na miejskich działkach wzdłuż ulic i placów.
  Koszt: 200 000 zł
  Pomysłodawca: Ewa Nadaj
Skip to content