Zarząd Województwa Mazowieckiego pozytywnie zaopiniował wniosek prezydenta Ciechanowa o dofinansowanie do budowy nowego przedszkola. Pierwsza od ponad 30 lat taka miejska placówka będzie miała ponad 1000  powierzchni. Powstanie w nowoczesnej, niskoemisyjnej technologii modułowej. Trwa procedura wyłaniania wykonawcy.

W czerwcu 2020 roku prezydent Krzysztof Kosiński wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o dofinansowanie do budowy przedszkola w Ciechanowie w kwocie 4 mln zł.

– Budowa takiego obiektu wraz z zagospodarowaniem całego terenu to ponad 10 mln zł. Niestety nie pomógł nam polski rząd, który nie przekazał nawet złotówki na naszą inwestycję. Jak widać mają tam zupełnie inne priorytety finansowe. Jednak dobrze, że cały czas możemy liczyć na inny samorząd – ten szczebla wojewódzkiego. Urząd Marszałkowski od wielu lat aktywnie wspiera inicjatywy społeczne oraz infrastrukturalne gmin i miast na Mazowszu – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

W prowadzanym przez miasto postępowaniu przetargowym, mającym na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych, wpłynęły 4 oferty. Są weryfikowane pod względem formalnym i prawnym. Najkorzystniejsza zostanie wybrana w najbliższych tygodniach.

Realizacja zadania ma rozpocząć się wiosną tego roku. Obiekt powstanie na niezabudowanej działce miejskiej o powierzchni blisko 5 tys.  przy ul. Szwanke. Jego wybudowanie zajmie około roku.

Budowa takiego obiektu to przedsięwzięcie, które daje konkretne korzyści zarówno „tu i teraz”, jak i w przyszłości. Wspieramy inicjatywy tworzenia na Mazowszu nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej. To zaplecze dla wielu korzystających z niej dzieci, które mogą rozwijać się w przyjaznej, pozbawionej barier architektonicznych, funkcjonalnej przestrzeni, ale też wsparcie dla pracujących rodziców i opiekunów – podkreślił Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

W budynku znajdą się oddziały przedszkolne o powierzchni ok. 60 m2 z oddzielnymi węzłami sanitarnymi i magazynami podręcznymi, obszerna strefa wejściowa z sekcją poczekalni dla rodziców, przestronny korytarz wewnętrzny, strefa szatni dla dzieci, pomieszczenia dla opiekunów, gabinety specjalistów oraz pomieszczenie związane z zapleczem kuchennym (z oddzielnym wejściem).

Inwestycja zakłada zniesienie barier architektonicznych w postaci progów, przewężeń czy innych elementów utrudniających dostęp dla osób niepełnosprawnych. Zarówno dojście do placówki, jak i jej konstrukcja wewnątrz zostaną odpowiednio dostosowane, a przed budynkiem znajdą się też specjalnie oznakowane miejsca postojowe.

Budynek o kształcie zbliżonym do prostokąta z zewnątrz ozdobią m.in. perforacje elewacyjne. Teren nowego przedszkola będzie ogrodzony i oświetlony. Powstaną na nim ciągi komunikacyjne i parking dla ponad 30 aut. Pozostała część działki zostanie wyłączona z ruchu kołowego i stanowić będzie bezpieczną, zamkniętą strefę dla dzieci. Jej obszar będzie zagospodarowany elementami małej architektury oraz terenami pod place zabaw dla przedszkolaków. Powstanie też obszar zielony, gdzie założone będą trawniki, nasadzone krzewy i drzewa.

Powstanie też droga dojazdowa do obiektu. Ulica K. Szwanke poddana będzie częściowej przebudowie w celu wykonania nowego połączenia komunikacyjnego z nowoprojektowaną drogą. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i kierowców przed przejściem dla pieszych na jezdni zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe, w dwóch punktach ustawione będą dodatkowe słupy oświetleniowe.

Inwestycja wpisuje się w politykę prospołeczną realizowaną przez miasto Ciechanów oraz jest wyrazem wsłuchania się w głos mieszkańców. Dzięki dialogowi i dobrej współpracy zrealizujemy wspólnie kolejny wspaniały projekt– stwierdził Konrad Wojnarowski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Decyzje o przyznaniu dotacji w ramach programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” zatwierdzi Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Skip to content