Trwają prace przy tworzeniu nowego miejskiego parku, który powstaje przy ul. Augustiańskiej. Nowy ogólnodostępny park będzie dodatkowym elementem ciągu zielonego – obok parku J. Dąbrowskiego i parku M. Konopnickiej – zlokalizowanego wzdłuż rzeki Łydyni. Prace mają zakończyć się do połowy tego roku.

Nowy miejski park powstaje na obszarze ponad 3 hektarów przy ulicy Augustiańskiej. Zagospodarowywany teren będzie stanowił zorganizowaną, zieloną przestrzeń pełniącą funkcje ekologiczne, hydrologiczne oraz wypoczynkowe i rekreacyjne.

Teren już został wyrównany i częściowo przygotowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęto prace związane z wykonaniem automatycznego nawodnienia, którego celem jest zapewnienie poprawy warunków życia roślin oraz zmniejszenie nakładu prac związanych z ich podlewaniem i pielęgnacją. Jesienią wykonana została także część nasadzeń. Dziś rozpoczęły się prace związane z demontażem kostki istniejącego chodnika i budową parkingu. Przy parku dostępne będzie 47 miejsc postojowych (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych). Dla rowerzystów udostępnione zostaną stojaki na jednoślady.

W parku przy ul. Augustiańskiej mieszkańcy będą mogli wypoczywać i uprawiać sport. Projekt zakłada wybudowanie ciągów komunikacyjnych zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Obszar parku będzie podzielony na dwie części: północną oraz południową. Sieć ścieżek będzie miała powierzchnię blisko 2 tys. m2.

Zagospodarowywany przez miasto teren będzie oświetlony – zamontowanych zostanie 9 latarni elektrycznych oraz 25 energooszczędnych latarni fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną.

Wzdłuż wybranych fragmentów ciągów komunikacyjnych pojawią się elementy małej architektury. Teren zostanie wyposażony w 25 ławek oraz odpowiednią ilość koszy na śmieci. Park wzbogacą też nowoczesne pergole na pnącza.

Miasto pozyskało dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200 tys. zł na urządzenie terenu zielonego poprzez wykonanie nasadzeń roślinności.

W części nowego założenia parkowego przewidziano teren zieleni urządzonej i teren zieleni naturalnej. Zastosowane nasadzenia i ich rozmieszczenie zostały dobrane w taki sposób, aby zapewnić różnorodność biologiczną.

Utworzone zostały 4 koliste klomby, które obsadzono bylinami i trawami. Klomby i kępy o łącznej powierzchni ponad 3 tys. m2 wykonywano tak, jak było to praktykowane w parkach XIX-wiecznych. Każdy klomb będzie otaczała inna odmiana drzew liściastych – o różnym pokroju oraz kolorze liści. Na środku  każdego z klombów zostaną posadzone pojedyncze drzewa soliterowe o atrakcyjnym wizualnie pokroju (iglaste oraz liściaste), które będą jednocześnie stanowiły ważne punkty orientacyjne w terenie.

Łącznie na terenie parku posadzonych zostanie ok. 700 drzew, w tym około 200 w ramach akcji sadzenia drzew przez ojców nowonarodzonych dzieci. Ozdobą parku będzie 14 sztuk charakterystycznych drzew o wyjątkowym pokroju bądź ozdobnych liściach, które będą przyciągały wzrok oraz będą stanowiły ciekawą kolekcję dendrologiczną. Cały teren zyska ponad 20 tys. m2 powierzchni trawiastej, na którym wyznaczone będą kępy z roślin kwitnących.

W 2018 r. na wniosek mieszkańców miasto wyremontowało prawie kilometrowy odcinek ul. Augustiańskiej między ul. Orylską a ul. Fabryczną.

Skip to content