Miasto przedłuży na kolejny rok „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej Ciechanów”. Rodzice 12-letnich dziewczynek będą mogli skorzystać z możliwości bezpłatnego doszczepienia bądź zaszczepienia dzieci.

Program bezpłatnych szczepień 12-letnich dziewczynek mieszkających na terenie Ciechanowa obowiązuje w mieście na lata 2018-2021. Od 2018 roku do września 2021 roku zaszczepiono ogółem 301 dziewczynek. Koszt realizacji programu wyniósł 113 564,70 zł. Program zostanie przedłużony co najmniej do końca 2022 roku.

– Szczepienia dla dziewczynek w Ciechanowie są w pełni bezpłatne, finansowane z budżetu miasta. Przy rosnących obecnie kosztach wychowania dzieci chcemy ulżyć rodzicom w zakresie dostępu do nowoczesnej opieki zdrowotnej i profilaktyki. Ostatnio opublikowane badania z Wielkiej Brytanii wskazują na ogromną skuteczność zapobiegania przez szczepienia występowaniu raka szyjki macicy – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych Ministerstwa Zdrowia, obejmującym szczepienia obowiązkowe oraz zalecane, szczepienia przeciwko wirusowi HPV znajdują się w wykazie szczepień zalecanych, które nie są w pełni finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia. Od listopada 2021 r. rząd tylko częściowo refunduje zakup szczepionek. Rodzice muszą ponieść 50% kosztów. W przypadku ciechanowskiego programu szczepienia są w pełni bezpłatne.

W Ciechanowie realizatorem programu szczepień dla 12-letnich dziewczynek, na podstawie umowy, jest Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Miasto zaprosiło do współpracy specjalistów z dziedziny zdrowia. Program funkcjonuje od połowy marca 2018 roku i na wszystkich etapach opracowania konsultowany był z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim (SSzW), Wydziałem Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ. Konsultację naukową zapewniła prof. dr hab. med. Bibiana Mossakowska. Program uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zapisy prowadzi szpital w Ciechanowie. Również w szpitalu można uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące szczepienia. Kontakt: Podstawowa Opieka Zdrowotna SSzW – numer telefonu 23 673 02 34 oraz Poradnia Położniczo-Ginekologiczna SSzW – numer telefonu 23 673 02 30.

W dniu 5 listopada 2021 roku na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego opublikowano wyniki badania obserwacyjnego opartego na rejestrach, oceniającego efekty krajowego programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Wielkiej Brytanii. Badacze podkreślają, że szczepionka przeciw HPV ratuje życie, dając blisko 90% skuteczność w grupie wiekowej której dotyczy program. Do czerwca 2019 roku odnotowano około 450 mniej przypadków raka szyjki macicy i 17 200 mniej stanów przedrakowych CIN3 w porównaniu do sytuacji oczekiwanej, gdyby nie było realizowanych szczepień przeciw HPV.

Decyzję o przedłużeniu programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV na kolejny rok podejmą radni na listopadowej sesji Rady Miasta Ciechanów.

Skip to content