Punkty WiFi, umożliwiające bezpłatne korzystanie z sieci internetowej wysokiej jakości, zamontowane zostały w ogólnie dostępnej przestrzeni oraz w budynkach użyteczności publicznej. Zlokalizowane są w: Parku Nauki Torus, Hali Targowej „Bloki”, na placu Jana Pawła II, w obu budynkach Urzędu Miasta i COEK Studio. Z bezpłatnego internetu można korzystać również na miejskim kąpielisku Krubin. Miasto zrealizowało projekt dzięki pozyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej, które w całości pokryły koszty zadania.

W mieście zainstalowano 13 punktów dostępu do bezpłatnego internetu.

5 z nich to punkty WiFi zewnętrzne. Publiczny internet jest dostępny na placu Jana Pawła II, przy Parku Nauki Torus (ul. Płocka 34), Hali Targowej „Bloki” (ul. Sienkiewicza 75), przy Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej Studio (ul. 17 stycznia 56 a) oraz na obszarze kąpieliska Krubin.

8 punktów dostępowych zamontowano w budynkach: Parku Nauki Torus (ul. Płocka 34), Hali Targowej „Bloki” (ul. Sienkiewicza 75), Urzędu Miasta Ciechanów (plac Jana Pawła II 6 i ul. Wodna 1).

Do infrastruktury wykorzystane zostały szybkie łącza szerokopasmowe umożliwiające użytkownikom korzystanie z sieci o wysokiej jakości. Są to zarówno punkty dostępowe wewnętrzne (w budynkach), jak i zewnętrzne (działające na terenie placu czy terenu przyległego do obiektu).

Projekt „Publiczny internet FreeWiFi dla każdego na terenie miasta Ciechanów” ma na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Hotspoty zamontowane zostały w przestrzeniach i budynkach użyteczności publicznej, które są dostępne dla wszystkich potencjalnych uczniów, studentów, petentów, mieszkańców, turystów, także osób z niepełnosprawnościami.

Pozyskane przez miasto środki finansowe na realizację zadania w całości pochodzą z funduszy unijnych. Ratusz pozyskał je w ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (I oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego internetu). Całkowita wartość dofinansowania to 56 580 zł.

Skip to content